Image Alt

Hakkımızda

  >  Hakkımızda

Bir çocukta bütün
çocukları düşünmek.

Çocuklarımızın sevgi ortamı içinde büyümelerini temin etmek amacıyla aile’nin değerini benimsetici çalışmaları özendirmek. Çocukları toplum gerçeklerinden soyutlamadan, yaşadıkları dünyanın bilincine ulaşmalarına yardımcı olmak.

Çocuk Vakfı’nın Amacı

Çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunmak.Çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarak programlar geliştirmek.

Öncelik Alanlarımız

Çalışan çocukların sorunlarına sosyal açıdan çözümler sağlayıcı öneriler geliştirmek.

çocuk haklarının savunulmasında ısrarlı ve kararlı olmak.

Çocukları olumsuz yönde etkileyen uyarıcılar karşısında koruyucu tedbirler almak.

Aile ve çocuk konulu sosyal araştırmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmak

alışan çocukların sorunlarına sosyal açıdan çözümler sağlayıcı öneriler geliştirmek

Beden ve ruh sağlığının kazanılmasında, özel ilgi gerektiren çocuklara yönelik çalışmalara öncülük etmek.

Bizden Bilgiler

Çocuk felsefesi anlayışı:
Bir çocukta bütün çocukları düşünmek.

Çocuk ödevi yaklaşımı:
Türkiye’de ve dünyada tek bir sorunlu çocuk kalmayıncaya kadar çocuk ödevine çalışmak ve çocuklara önceliğin verilmesi için öncülük etmek.

Kuruluş tarihi: 3 Aralık 1990

Resmi Gazete yayın tarihi: 13 Şubat 1991, sayı 20785

Kurucusu: Mustafa Ruhi Şirin