Vefa Ödevi Yahya Kemal Beyatlı

Vefatının 62. Yıl Dönümünde Yahya Kemal Beyatlı İçin Çocuk Vakfından Anma Programı

1 Kasım 2020, 12.00
Hacıosman Korusu
Atatürk Kent Ormanı

2 Aralık 1884, Üsküp
1 Kasım 1958, İstanbul

Yahya Kemal Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğmuş ve Cumhuriyet döneminde yaşamış büyük şairler geleneğinin son temsilcisiydi. Cemil Meriç’e göre “kuğunun son şarkısıydı.” Beşir Ayvazoğlu’na göreyse “Bozgunda Fetih Rüyası” ve “Eve Dönen Adam”dı…

Yahya Kemal’i medeniyet şairi yapan üç önemli kaynak tarih şuuru, klasik şiirimiz ve Türk musikisidir. Bir medeniyet değişmesi karşısında medeniyetimizi savunan adamdır Yahya Kemal. Sezai Karakoç’un ifadesiyle, Yahya Kemal medeniyet şairimizdir. Çağdaşlarını ve sonraki nesilleri medeniyet düşüncesiyle etkilemiş öncü bir şairimizdir.

Yahya Kemal kültürel devamlılığı “imtidad”, öğrencisi Tanpınar ise “devamlılık” ile savunmuşlardı. Yahya Kemal, “devam ederek değişmek, değişerek devam etmek” fikriyle geleneğin yenilenmesini önermiş oldu. Tanpınar’a göre Yahya Kemal “bize yeninin kapısını açan biridir.”

Yahya Kemal, şiire, kendi ifadesi ile “beyaz ve çıplak Türkçeyle” ve klasik şiirimizin sesiyle girmiş bir şairimizdir. Bu yönüyle geçmiş çağların birikimine yaslanmayı tercih etmiştir.

Yahya Kemal “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” sözüyle bir yandan ana dilimizin önemini diğer yandan ise asıl beka meselesinin Türkçe olduğunu hatırlatmıştır.

Dünyada şehirlerle bütünleşen şairler vardır. Hiç şüphe yok ki Yahya Kemal İstanbul’la özdeşleşmiş en görkemli İstanbul şairimizdir. İstanbul’u mevsimleri ve günleri yirmi dört saat yaşayarak İstanbul estetiği inşa eden Yahya Kemal’in “Aziz İstanbul” seslenişi, onun İstanbul sevgisinin belgesi gibidir.

Ne yazık ki Türkçemizin bu büyük şairini çocuklarımız ve gençlerimiz tanımıyor. Ders kitaplarında şiirlerine en az yer verilen şairlerimizden biri de Yahya Kemal’dir. Daha üzücü olan ise Yahya Kemal’in şiirlerindeki Türkçeyi anlayan nesiller yetiştiremiyoruz.

Mustafa Ruhi Şirin

Yorumlar kapatılmıştır.
Scroll Up