Hakkımızda

Füsun İyicil

Çocuk ve Anayasa

Çocuk Vakfı Çocuk Hakları Okulu tarafından Anayasa’da Çocuklar İçin Düzenleme Yapılması Çağrısı Yapıldı./ 29 Eylül 2003

Çocuk, önce çocuk olma hakkına sahip, toplumun üyesi, güvencesi ve geleceğidir.

Devlet, çocukların hayata iyi bir başlangıç yapabilmeleri için haklarını bilen ve kullanan kuşakları yetiştirmekle yükümlüdür.

Doğan her çocuğun yaşaması, istismardan korunması, kişiliğini geliştirmesi, esenliği için aileyi güçlendirici maddi ve manevi gelişim imkânı ve ortamı devlet tarafından sağlanır.

Çocuğun medenî, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çağdaş imkânlardan eşit ve hiçbir ayrımcılık gözetmeden yararlanması için bütün engellerin kaldırılması devletin görevidir.

Devlet, yapacağı düzenlemelerde çocuğun görüşünün alınması ile çocuğun yüksek yararının hayata geçirilmesini gözetir ve güvence altına alır.

Devlet, çocukları ilgilendiren her türlü yasa ve mevzuat değişikliklerini yapar ve bu değişikliklerden olabilecek boşlukları, çocuğun lehine olacak şekilde yorumlar ve uygular.

Çocuk Vakfı

Çocuk Hakları Okulu

Çocuk Vakfı, Çocuk ve Anayasa çalışmalarına 1994 yılında başladı; Ön Komisyonun hazırladığı Gerekçeli Maddeler için Türkiye genelinde 9-17 yaş grubu çocuk görüşü alındı; alan uzmanları ve Danışma Kurulu Üyelerinin görüşleri doğrultusunda Anayasa ve Çocuk Gerekçeli Madde Önerileri Kılavuzu sonuçlandırıldı ve Haziran 2012 tarihinde kamuoyuna açıklandı.

Anayasa Bir Ülkenin Nüfus Cüzdanıdır/ Nisan 2012

Türkiye’de ilk defa 9-17 yaş grubu çocuklar için 20 Soruda Anayasa alt başlığında Anayasa Bir Ülkenin Nüfus Cüzdanıdır kitabı hazırlandı.

Çocuk Vakfı, Türkiye’de ilk kez Anayasa’dan Önce Çocuk Yasa! Söylemi ile türkiye genelinde alınan Çocuk Görüşlerini duyurmaya başladı/ Nisan-Haziran 2012

Çocuk ve Anayasa Buluşmaları

(TBMM Başkanlığı’nın Himayelerinde Anayasa İçin Çocuk Görüşü alınmasını gündeme getirmek amacıyla, İstanbul Taksim Meydanı’nda İstanbul Çocuk Meclisi Üyeleri ve Sözcüleri ile 22 Nisan-9 Haziran 2012 tarihleri arasında Anayasa ve Çocuk buluşmaları gerçekleştirildi.)

Çocuğun Görünür Olduğu Bir Anayasa

Anayasa ve Çocuk Raporu/ Nisan 2012

(Dünya Anayasalarında çocukla ilgili hükümlerin nasıl yer aldığı; çocukları görmezden gelen, çocuklar için özel koruma odaklı anayasalar ile çocuğa yönelik hükümlerde çocuğun görünürlüğüne özel önem veren anayasa türlerinin tanıtıldığı rapor.)

Yeni Anayasadan Çocukların Talepleri/ Haziran 2012

(Çocuk Vakfı Çocuk Hakları Okulu Anayasa İçin Çocuk Görüşü)

Anayasa ve Çocuk

Gerekçeli Madde Önerileri Kılavuzu/ Haziran 2012

(Türkiye’de ilk kez Anayasa’nın başlangıç bölümünden yargı sistemine kadar Anayasa’da çocuğun görünür olmasına yönelik 19 gerekçeli maddenin yer aldığı rapor hazırlandı.)

Çocuk ve Anayasa Raporlarının TBMM Başkanlığı’na Sunulması (5 Nisan 2012)

(Ankara’da, Ankara Çocuk Meclisi Üyeleri’nin TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyareti ile Çocuk ve Anayasa Buluşması gerçekleştirildi.)

Scroll Up