Hakkımızda

Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Tanıtım ve Onaylanması Süreci Çalışmaları (1991-1995)

(Örgün Eğitim, Üniversite, Medya ve TBMM’de Parti Grupları ve Temsilcileri Görüşmeleri)

Yenibinyılın Dünya Çocukları: Sayısal Uyarı Raporu/ Ekim 1999

Hakları Çalınmış Çocuklar Raporu/ 20 Kasım 1999

Çocuk Vakfı Türkiye Gönüllü Çocuk Dostları ve Türkiye Çocuk Hareketi Temsilcileri Çocuklar İçin Çağrı Bildirisi Yayımladı/ Ekim 1999

ÇOCUKLAR İÇİN ÇAĞRI BİLDİRİSİ

Her çocuk güzel bir dünyada yaşama hakkına sahip olarak doğar. Dünyayı güzelleştirmek insanlığın en temel görevidir.

Yoksul, kimsesiz ve sokak çocuklarına şefkat, Sağlıklı beslenerek büyümeleri ve bütün çocukların çocuk yüzlü bir eğitimden

yararlanmalarını sağlamak amacı ile eşitlik, Özürlülere ilgi, Şiddetin yerine sevgi, İhmalin, istismarın, kötü davranışın, cinsel tacizin, sömürünün, uyuşturucunun, terör ve savaşın kurbanı çocuklar için Acil Eylem Planı hazırlanmasını öneriyoruz.

Çocukların haklarını yaşayacağı bir dünya kuruluncaya kadar çalışacağımıza söz veriyoruz. Ve bütün insanlığı çocuklara ve dünyaya barış elçileri olmaya çağırıyoruz.

 

TÜRKİYE ÇOCUK HAREKETİ

Çocuk Hakları Okulu’nun Açılışı (20 Kasım 1999)

Çocuk Hakları Okulu 1. Dönem Programı/ 20 Kasım 1999-19 Şubat 2000

(İnsanın Çocukluk Dönemi Hakları, Çocuk Vakfı Kültür Evi)

(Gerçek Hayat Bilgisi: Çocuk Hakları/ Mustafa Ruhi Şirin; İnsana Bakışın Felsefi Temelleri/ Teoman Duralı; İnsan Hakları Bağlamında Çocuk Hakları/ Hüseyin Hatemi; İnsan Haklarının Felsefi Temelleri/ İzzet Özgenç; Çocuk’ta Buluşmanın Anlamı/ Mustafa Ruhi Şirin; Demokrasi ve İnsan Hakları Kültürü Oturumu/ Yöneten Aydın Gülan: Murat Belge, Hüseyin Hatemi, Etyen Mahçupyan; Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkı/ Turgut Cansever; Çocukluk Tarihi ve Çocuk Hakları/ Kürşat Bumin; Çocuğun Görüşünün Alınması-Katılım İlkesi/ Aydın Gülan; Çocuğun Öncelikli (Yüksek) Yararının Gözetilmesi Alanında Ayrımcılığa Karşı Olma İlkesi/ Selçuk Soybay; Çocuk Kimdir?/ Doğan Cüceloğlu)

 

Hakları Çalınmış Çocuklar Raporu/ 20 Kasım 2000

Hakları Çalınmış Çocuklar Raporu/ 20 Kasım 2001

  1. İstanbul Çocuk Kurultayı(26-27 Haziran 2000)

(Bu kurultay, Çocuk Vakfı’nın danışmanlığında İstanbul Valiliği İstanbul Çocukları Vakfı tarfından düzenlendi.)

Çocuk Hakları Buluşmaları/ 19 Ocak 2000-2002 tarihleri arasında çarşamba günleri.)

Çocuk Başlangıçtır Kampanyası Ön Raporu/ Ocak-Nisan 2001

(Mass Ajansı tarafından ve İbrahim Akar’ın editörlüğünde Çocuk Vakfı, Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu, UNICEF Türkiye Temsilciliği iş birliğinde hazırlandı.)

Çocuklar İçin Evet Deyin! Türkiye Kampanyası/ Nisan 2001

(Çocuk Vakfı, Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu, UNICEF Türkiye Temsilciliği ilk toplantısı)

Çocuğun İyi Olma Hâli Endeksi Sistemi kurulması önerisi (2001-2020)

Çocuk Vakfı Çocuk Hakları Okulu Çocuk Adalet Sistemi İçin Ön Bilgi Raporu Hazırladı./ Aralık 2002

ÇASYAG, “Avrupa Hukukunda Cam Kıran Çocuğa Niçin  Ceza Verilir?” başlığı altında 10 hukukçu, adli tıpçı, eğitim bilimci ve çocuk hakları uzmanının görüşlerini açıkladı./ 8 Kasım 2004

ÇASYAG, Çocuğa Özgü Adalet İstiyoruz, başlığı altında görüş açıkladı; TBMM’de Grubu bulunan Parti Temsilcilerine ve Cumhurbaşkanına mektup gönderdi./ 20 Temmuz 2006

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Ön Komisyonu Çalışmaları
(Çocuk Vakfı, Adalet Bakanlığı: İstanbul, Ocak 2003- Ekim 2004)

Çocuk Adalet Sistemi Ön Komisyon çalışmaları M. Emin Artuk’un Başkanlığında Ahmet Naim İnan’ın Başkanlığında sürdürüldü.

Çocuk Adalet Sistemi Yapılandırma Girişimi (ÇASYAG) 18 STK ve 28 Baronun Çocuk Hakları Merkezleri ile hukukçu ve eğitimbilimcinin desteği ile kuruldu. Sözcülüğünü Av. Seda Akço ve Mustafa Ruhi Şirin üstlendi./ Haziran 2004

Türk Ceza Kanunu Tasarısı hakkında ÇASYAG tarafından Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e mektup gönderildi./ 24 Ağustos 2004

ÇASYAG, Çocuk Koruma Kanunu Taslağı hakkında görüş açıkladı/ 10 Mart 2005

ÇASYAG tarafından Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kuralları Kanunu Tasarı Taslağı hakkında Çocuklara Özgü Adalet Sistemi için değerlendirme raporu yayınlandı/ Mart 2005

ÇASYAG, Türk Ceza Kanunu’nun TBMM Adalet Komisyonu’na sevkedilmesi nedeni ile Çocuğa Özgü Adalet İstiyoruz, başlığı altında kamuoyuna çağrı yaptı./ 5 Mayıs 2005

Türkiye’nin Çocuk Karnesi/ Ekim 2006

Türkiyede ve Dünyada Çocuk Gündemi Oturumu/ 10 Ocak 2009

(Mustafa Ruhi Şirin/ Çocuk Vakfı Başkanı; Oğuz Polat/ Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu Koordinatörü; Reza Hossaini/ Unicef Türkiye Temsilcisi)

Önce Çocuk Hakları: Temel Ölçüt ve İlkeler/ 14 Şubat-21 Mart 2009

(Çocuğun Yaşama Hakkı/ Serpil Uğur Baysal, Bülent Zülfikar; Çocuğun Gelişme Hakkı/ Neylan Ziyalar; Çocuğun Korunma Hakkı/ Sevgi Usta Sayıta, Bülent İlik; Çocuğun Görüşünün Alınması/ Aydın Gülan, Tanzer Gezer; Çocuğun Önceliği ve Yüksek Yararı/ Betül Onursal; Çocuğa Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi/ Rona Serozan)

GÜÇ KOŞULLARDAKİ ÇOCUKLAR Oturumu/ 18 Nisan 2009

(Çalışan Çocuklar ve Çocuğun Ekonomik İstismarı/ Yöneten A. Korkut Tuna: Abdullah Karatay, Esin Küntay)

Çocuk İhmali ve İstismarı Konuşmaları/ 28 Mart-11 Nisan 2009

(Çalışan Çocuklar ve Çocuğun Ekonomik İstismarı/ Yöneten A. Korkut Tuna: Abdullah Karatay, Esin Küntay)

Engelli Çocuklarla Yaşamak Oturumu/ 25 Nisan 2009

(Yöneten Adnan Kulaksızoğlu: Çok Engelli Çocuklar/ Emine Ayyıldız; İşitme Engelli Çocuklar/ Hülya Devrilmez; Bedensel Engelli Çocuklar/ Bülent Madi; Zihinsel Engelli Çocuklar/ Sezgin Kartal; Görme Engelli Çocuklar; Şafak Tunalıoğlu)

ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ

Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuklar Oturumu/ 16 Mayıs 2009

(Yöneten Aydın Gülan: Betül Onursal, Esin Küntay, Seda Akço, Sevgi Usta Sayıta)

Gönüllü Çocuk Avukatlığı/ Ombudsmanlık Oturumu/ 30 Mayıs 2009

(Yöneten Aydın Gülan: Betül Onursal, İlhami Alkan Olsson, Melikşah Yasin)

Dinlerin ve Medeniyetlerin Çocuğa Bakışı Oturumu/ -Çocuklar İçin Ortak İyi-

(Yöneten Ahmet Yüksel Özemre: Yusuf Altıntaş, İshak Bıçakçı, İbrahim Cânan, Tuna Zenginel)

Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu’nun Kurucu Üyeliği ve Sözcülüğü (2001-2009 )

Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi/ 2010-2019

(Çocuk Vakfı Çocuk Hakları Okulu tarafından 2010 tarihinden itibaren her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde bir şair tarafından Türkiye bildirisi yazıldı ve açıklandı. 20 Kasım 2010 tarihinden bu yana bildiri kaleme alan şairler: Refik Durbaş (2010), Arif Ay (2011), Haydar Ergülen (2012), Osman Konuk (2013), Atakan Yavuz (2014), Mavisel Yener (2015), Vural Kaya (2016), Betül Tarıman (2017), Mustafa Ökkeş Evren (2018), Mustafa Ruhi Şirin (2019), Çiğdem Sezer (2020).)

Dünya Çocuk Hakları Günü İlk Türkiye Bildirisi:

ÇOCUKLUĞUM EN TEMEL HAKKIMDIR – REFİK DURBAŞ

Çocukluğum Hak’tır, haklılığımdır benim.

Çocukluğum en temel hakkımdır çünkü…

Adımı çocukluğumdan alırım; yeryüzünden ve gökyüzünden; aydan ve yıldızlardan, akarsular ve denizlerden, kimliği kimliğimde yazılı ovalar ve dağlardan, ayvanın sarısından ve elmanın tadından; kavakların kederinden ve söğütlerin neşesinden alırım.

Adım kendimdir, kişiliğimdir, benliğimdir.

Kendim görüşlerimin ifadesi; kişiliğim her türlü bilgiyi edinme becerisi, benliğim din ve vicdan özgürlüğüdür.

Soyadım fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişmem açısından yeterli yaşam standardına ulaşma hakkına sahipliğimdir. Eğitim hakkına sahipliğimdir.

Oyunlarımda savaş yoktur, başkasının hakkına tecavüz, hırsızlık, yalan-dolan, uyuşturucu kullanımı yoktur.

Beşiğime tank, tüfek, bomba gölgesinin düşmesini istemem; düşlerimin talan edilmesini, geçmişimin tarihi ne kadar ki, ama geleceğimin tecavüze uğramasını da istemem.

Rüyalarımda açlık, işkence, ceza ve yasa dışı işlemler yoktur.

Rüyalarımda derenin kumu güneştir, bulut yağmura kardeştir.

Dağ dağa komşudur, ama bulut yoksa başında dağ kimle konuşur?

Ben aç kalırsam, çocukluğumu daha yaşamadan en zor koşullarda çalışırsam, tapusuz mal misali diyardan diyara savrulursam, her türlü tecavüze maruz kalırsam içinizdeki, kalbinizdeki çocuk ve çocukluğunuz kimle konuşur?

Dünya yüzünde kim ki çocukluğu ile barışıktır, onun dünyası bütünüyle barıştır.

Kar yağdı kar üstüne, nar düştü kar üstüne…

Ateş içinde köz vardır, söz içinde söz vardır.

Benim yüreğimde sevinç vardır, özgürlük vardır, çocukluğum vardır.

Çocuğum çünkü, çocukluğum çocuktur benim.

  1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi/ İstanbul, 25-27 Şubat 2011

(TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in himayelerinde: Çocuk Vakfı, SHÇEK, İstanbul Üniversitesi)

  1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı/ 2012-2016

(Çocuk Vakfı, TÜBİTAK-TÜSSİDE, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

(Resmi Gazete: 14.12.2013 Tarih, Sayı 28851)

Hakları Çalınmış Çocuklar Kısa Film Yarışması/ 2013

(I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi: Çocuk Vakfı, SHÇEK, İstanbul Üniversitesi)

Çocuğun Cinsel İstismarı –Ceza Kanunu Maddesi Raporu- Çocuk Hukuku Bakışıyla Cinsel İstismar/ Ekim 2016

Scroll Up