Vakıf Faaliyetlerimiz

Osman Turhan

Kongre Programı

Kongre Projesi Broşürü

Kongre Yönergesi

Kongre Yönergesi (İngilizce)

Kongre Programı

Çocuk ve Medya Hareketi Küçük El Kitabı

Çocuk ve Medya Hareketi Büyük El Kitabı

RTÜK / Akıllı İşaretler Çocukları Düşünür (Broşür)

Bildiriler Kitabı - 1

Bildiriler Kitabı - 2

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Birinci Taslağı

Haklarımla Çocuğum!

Haklarımı Çalmayın!

Kongre Tutanağı ve Kararlar Kitabı

1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018

Scroll Up