Vakıf Faaliyetlerimiz

Osman Turhan

Kongre Yönergesi

1. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1         Bu Yönerge, 25 – 27 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşecek 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin düzenli ve verimli çalışması için açılışından kapanışına kadar kimlerin görev yapacağı ve Kongre’nin nasıl yönetileceğini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 2         Bu Kongre’de hak ve yetkilerin kullanımı bakımından tanımlar aşağıda gösterilmiştir:

Çocuk Delege:                        Kongre’de bildiri, proje, poster sunan, görüş bildiren ve oy kullanma hakkı olan delege.

Gözlemci Çocuk Delege:        Kongre’de görüş bildiren ve oy kullanma hakkı olan delege.

Yetişkin Delege:                     Kongre’de bildiri, proje, poster sunan, görüş bildiren ve oy kullanma hakkı olan delege.

Gözlemci Yetişkin Delege:     Kongre’de görüş bildiren ve oy kullanma hakkı olan delege.

Çocuk Divan Başkanı:            Kongre’de çocuklar ve yetişkin delegeler tarafından seçilen ve Kongre Yetişkin Divan Başkanı ile birlikte Kongre Genel Kurulu’nu yöneten eş başkan.

Yetişkin Divan Başkanı:         Kongre’de çocuk ve yetişkin delegeler tarafından seçilen ve Kongreyi Çocuk Divan Başkanı ile birlikte yöneten eş başkan.

Çocuk Divan Üyesi:                Kongre’de çocuk ve yetişkin delegeler tarafından seçilen Divan Üyesi.

Yetişkin Divan Üyesi:             Kongre’de çocuk ve yetişkin delegeler tarafından seçilen Divan Üyesi.

Kongre Çocuk Sözcüsü:          Kongre’nin amacını çocuklara ve yetişkinlere anlatan sözcü.

Kongre Yetişkin Sözcüsü:      Kongre’nin amacını çocuklara ve yetişkinlere anlatan sözcü.

Kongre Çocuk Bildirisi:          Kongre’nin kapanışında çocuklar tarafından hazırlanan ve okunan bildiri.

 

Kongre Yetişkin Bildirisi:       Kongre’nin kapanışında yetişkinler tarafından hazırlanan ve okunan bildiri.

 

Çocuk Divan Başkanı ve Divan Üyesi Seçimi

Madde 3          Kongre’nin Genel Kurul Çalışmaları’ndan önce 1 Çocuk Divan Başkanı ve 3 Çocuk Divan Üyesi’nin seçimi yapılır.

 

Yetişkin Divan Başkanı ve Divan Üyesi Seçimi

Madde 4         Çocuk Divan Başkanı Seçimi’nden sonra 1 Yetişkin Divan Başkanı ve 3 Yetişkin Divan Üyesi seçilir.

 

Eşbaşkanlık

Madde 5         Kongre Genel Kurulu’nu çocuk ve yetişkin eş başkanlar birlikte yönetirler.

 

Çocuk Görüşü

Madde 6         Kongre Genel Kurul çalışmalarında, önce çocukların görüşleri dinlenir. Çocuklar görüşlerini açıklamakta özgürdür ve Yetişkin Divan Başkanı çocukların konuşmalarını engelleyici bir hakka sahip değildir.

 

Eşit Oy

Madde 7         Kongre Genel Kurulu’nun Çocuk ve Yetişkin Delegeleri eşit oy kullanma hakkına sahiptirler.

 

Oturum sürelerinin tespiti

Madde 8         Kongre Genel Kurulu’nun oturum süreleri çocukların isteklerine göre belirlenir.

Kongre Genel Kurul Çalışmalarında Karar Alma Yöntemi

 

Madde 9         Genel Kurul’da kararlar oy çokluğuyla alınır. Kongre işleyişine ilişkin itiraz durumunda Kongre Divanı karar verir.

 

Kongre kapanış bildirileri

Madde 10       Kongre kapanış bildirileri çocuk ve yetişkin delegeler tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve kapanış programında okunur.

 

Yürütme

Madde 11       Bu Yönergeyi Kongre Çocuk ve Yetişkin Divan Başkanları eşit haklara sahip olarak uygularlar.

Scroll Up