Vakıf Faaliyetlerimiz

Osman Turhan

Kongre Çocuk Katılımı Yönergesi

I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ne Çocukların Katılımı ile İlgili Yönerge

Amacı

Bu yönergenin amacı, 25-27 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek I. Türkiye Çocukların Hakları Kongresi’ne katılmak için başvuruda bulunacak çocukların hazırlayacakları bildiri ve projelere yönelik ölçütleri belirlemektir.

Bir

Kongre Çocuk Katılımı Bildiri ve Proje Konuları

 1. Güzel bir dünyada yaşama hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 2. Önce sağlıklı büyümek: Niçin ?
 3. Eğitimde fırsat eşitliği ( Nitelikli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz ?
 4. Koruma altındaki çocuklara karşı ödevlerimiz nelerdir ?
 5. Çocuklar iş gücü mü ? ( Çocuk yoksulluğu )
 6. Engelli çocukların hakları ( Görme, işitme, konuşma, zihinsel ve ortopedik vd )
 7. Çocuklar yargılanmalı mı ?

(Bir çocuğu sanık sandalyesinde gördüğünüzde ne düşünürsünüz?)

 1. Savaşlar, çocuklar ve barış
 2. Çocuk ve demokrasi

( Çocukların oy hakkı olmalı mı ? )

 1. Çocuklar için en önemli haklar hangileridir ? Neden ?
 2. Çocuklara ayrımcılık yapılıyor mu ?
 3. Dünya çocukları için neler yapmak istersiniz ?
 4. Dünyanın geleceği için hayâlleriniz nelerdir ?
 5. Sizi ilgilendiren konularda görüşünüz alınıyor mu ?
 6. Çocuk dostu okul konusundaki düşünceleriniz nelerdir ?
 7. Çocuk dostu şehir konusunda ne düşünüyorsunuz ?
 8. Büyükler de hata yapabilir ( Örnek verebilir misiniz ? )

Açıklama

 1. Çocuk hakları içeriğinde olması kaydıyla bildiri ve proje konularında çocuklar için sınırlama yoktur.Proje konusu seçimi de serbesttir. Proje konularının değerlendirilmesinde içeriğin somutlaştırılmasına özen gösterilmelidir.
 2. Çocuklara, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin ilk 40. maddesinin dikkate alınması önerilir.
 3. Sözleşme’nin yorumlanması için ilk 40 maddenin çocuk dostu uyarlaması metni esas alınmalıdır ( Ek’te sunulmuştur ).

İki

Yaş Grubu

Kongreye 9-18 yaş grubundaki her çocuk, bildiri ve projeleriyle başvuruda bulunabilir.

Üç

Çocuk Delegeler

Bildiri ve projesi kabul edilen İstanbul dışındaki çocuk delegelerin ulaşım, beslenme ve konaklama masrafları Çocuk Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Dört

Bildiri ve Proje Özetleri Başvurusu

Kongreye bildiri ve proje ile katılmak isteyenler, bildiri özetlerini ve proje konularını 200 kelimeyi aşmayacak biçimde Times New Roman karakterinde ve 12 punto ile hazırlayacaklardır. Gönderilecek özet, çalışmanın amacını içermelidir. Özet gönderiminde ve proje sunumları için üç adet fotoğraf ve üç adet tablo eklenebilir.

Çocuklar görüşlerini Kongreye yansıtmak amacıyla her türlü görsel kullanabilir ve sunum yapabilir.

Beş

Bildiri ve Projelerine Uygulanacak Temel Ölçüt

Kongreye gönderilecek bildiri ve projelerin amacı, işlevi ve konulara yaklaşımı çocuklar tarafından belirlenmiş ve çocuk bakışıyla ele alınmış olması temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Yetişkinlerin yaklaşımını içeren bildiri ve projeler inceleme dışı tutulacaktır.

Altı

Bildiri ve Projelerin İncelenmesi ve Kabulü Bildiri ve projeler;

 1. Çocuklardan oluşacak Seçici Kurul,
 2. Kongre Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nun ortak değerlendirmeleri sonunda

Yedi

Bildiri ve Projelerin Yayınlanması

Kabul edilen bildiri ve projeler Kongre Çocuk Bildirileri ve Kongre Çocuk Projeleri Kitapları’nda yayımlanacak ve web sitesinde yer alacaktır. Ayrıca, projeler arasında farkındalık yaratan örnekler kongrede sergilenecektir.

Sekiz

Başvuru Takvimi

 1. Bildiri ve proje özetleri son kabul tarihi : 15 Temmuz 2010
 1. Bildiri ve proje özetleri geri bildirim tarihi : 15 Ağustos 2010
 1. Bildiri ve proje son kabul tarihi : 1 Aralık 2010
 1. Kongre tarihi : 25-25 Şubat 2011

Dokuz

Bu Yönergeyi, çocuklardan oluşacak Seçici Kurul ile Kongre Bilim ve Değerlendirme Kurulu yürütür.

On

Bildiri ve Projelerin Gönderilmesi

Bildiri ve Projeleri elektronik olarak

 1. cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr ve cocukvakfi@hotmail.com elektronik posta adreslerine,
 2. Çıktı dosyası ve word formatında CD ile gönderilebilir.

İletişim

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi Çocuk Hakları Okulu

Çocuk Vakfı Kültürevi Zafer Sokağı No 17 34371

Nişantaşı / İstanbul

Telefon       : 0 212 240 41 96 -240 23 83

Belgegeçer : 0 212 230 01 25

Web Sitesi                  www.cocukvakfi.org.tr

Elektronik posta :        cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr

cocukvakfi@hotmail.com

Scroll Up