Vakıf Faaliyetlerimiz

Osman Turhan

Strateji Belgesi Çalışmaları

I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı İçin Başbakan
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Mektup

I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı ( 2012-2016 ) Belgesi      

Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi İkinci Taslağı ( 9 Mart 2011 )

Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi -Mektup-

Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi ( 2012-2016 ) – Birinci Taslak

ÇOCUK VAKFI'NIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

ANKARA VE İSTANBUL ODAK GRUP ÇALIŞMALARI İÇİN BİLGİ NOTU

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'a Strateji Hazırlanması ile İlgili Birinci Mektup ( 23 Haziran 2010 )

SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış'a Strateji Hazırlanması İçin Birinci Mektup ( 23 Haziran 2010)

I. Türkiye Çocuk Hakları Strateji ve Uygulama Planı Ön Duyurusu ( 26 Ağustos 2010 )

I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı 2011-2015 Belgesi İçin Yöntem Önerisi

Strateji Planı İçin Konu Başlıkları ve Bilgi Notu / I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Bilim ve Değerlendirme Kurulu

Çocuk Hakları Strateji Belgesi Ön Bilgi Notu Necmettin Oktay
TÜBİTAK-TÜSSİDE Enstitüsü Müdürü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Strateji İle İlgili Davet Mektubu

13-15 Ekim 2010 Tarihinde Gerçekleşen Çocuk Hakları Stratejisi Çalıştayı Programı Katılım Listesi

23 Kasım 2010 Ankara Odak Grup Çalışması Davet Mektubu

23 Kasım 2010 Ankara Odak Grup Çalışması Katılımcı Listesi

24 Kasım 2010 Ankara Odak Grup Çalışması Davet Mektubu

24 Kasım 2010 Ankara Odak Grup Çalışması Katılımcı Listesi

27 Kasım 2010 İstanbul Odak Grup Çalışması Davet Mektubu

27 Kasım 2010 İstanbul Odak Grup Çalışması Katılımcı Listesi

28 Kasım 2010 İstanbul Odak Grup Çalışması Davet Mektubu

28 Kasım 2010 İstanbul Odak Grup Çalışması Katılımcı Listesi

Çocukların Penceresinden Çocuk Hakları Araştırma Raporu / TÜBİTAK-TÜSSİDE

Çocuk Hakları Strateji Belgesi Çalıştayı Raporu / TÜSSİDE Enstitüsü

Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi Ankara ve İstanbul Odak Grup Toplantıları Raporları
( 23-24 Kasım Ankara; 27-28 Kasım İstanbul )
Scroll Up