Türkiye Covid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı ve Acil Eylem Planı Hazırlanmalı

Türkiye Covid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı
ve Acil Eylem Planı Hazırlanmalı

Dünya, 105 gün içinde Covid-19 virüs salgını ile kuşatılmış durumda. Virüs salgını nedeni ile insanlar, ülkeler ve devletler güvende olmadıkları gibi, belirsiz bir gelecek kaygısı hayata egemen oldu. Bu nedenle ülkemiz ve dünyanın umudunu çoğaltacak savunma hatları geliştirmemiz gerekecek.

Türkiye’de bugüne kadar Covid-19 için ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik korunma ve tedavi amaçlı bir dil ve söylem geliştirildi. Covid-19 ile ortaya çıkan sonuçlara göre, özellikle 0-9 yaş grubu çocuklar zarar görmediği gerekçesiyle çocuklar için korunma ve algıya yönelik bir dil ve söylem açığı ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Türkiye’de 0-17 yaş grubunda 25 milyona yaklaşan çocuk nüfusun 18,5 milyonunun örgün eğitime devam ettiği dikkate alınarak, örgün eğitim tatil süresi kritik eşiği geçinceye kadar uzatılmalıdır. Bu süre içinde uzaktan öğretime erişemeyen öğrencilerin durumu ve bu modelin işlevi de gözden geçirilmelidir.

İçinde bulunduğumuz günler her yaştan insan ve kurumlar için öğretici olmaya devam ediyor: Millî Eğitim Bakanlığı’nın uzun yıllardır hazırlamayı gündemine almadığı görsel okuryazarlık ve yazı kültürüne dayalı örgün, yaygın ve sargın Okuma Kültürü Programı’nın ne kadar önemli bir kültür ve eğitim odağı olduğu içinde bulunduğumuz günlerde bir kez daha anlaşılmıştır.

Covid-19 virüsü konusunda öncelikle çocuk yaş gruplarının algısına yönelik rehber, medya ve sosyal medya duyuruları hazırlanarak çocukların kaygılarının derinleşmesi önlenmelidir. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda yaygın ve sargın eğitim çerçevesinde; Covid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı ve Acil Eylem Planı bir an önce hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

Söz konusu program için Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversite ve uzman STK iş birliği anlayışı geliştirilmelidir. Bu programın hazırlanmasında; aile danışmanı, aile hekimi, çocuk hekimi, çocuk ve genç psikiyatristi, geriatrist, pedagog, pediatrist, çocuk gelişimci, psikolog, çocuk hakları uzmanı, çocuk kültürü ve sanatı uzmanı, çocuk ve ilk gençlik edebiyatçısı, çocuk kütüphanecisi, müzisyen, tiyatrocu, sinemacı, oyun terapisti ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği sağlanmalıdır.

Türkiye Covid-19 sürecini insana yönelik kriz yöntemiyle ve özellikle güç koşullardaki grupların sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesiyle aşabilir. Bu yönde atılan her adım sosyal ve toplumsal psikolojinin normalleşmesine de katkı sağlayacaktır.

İçinde bulunduğumuz sürecin asıl kahramanları olan hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı ve sağlık yönetimini içtenlikle kutluyoruz.

Bugün dünden daha umutluyuz. Birlikte başarabilmek umuduyla…

Çocuk Vakfı

Yorumlar kapatılmıştır.
Scroll Up