Test

Nur Dombaycı

Madde 2

Çocuk Ödevleri

Çocuk ödevleri, doğuştan ve sonradan kazanılmış bütün hakları için ‘çocuğu ve onuru’nu esas alan bir anlayışla yürütülür.

Çocuk Vakfı Çocuk Bildirisi

Madde 11

Çocuklar İçin Çocuklarla Birlikte Çalışmak

Çocuk Vakfı, çocuğa yönelik gerçekleştireceği bütün çalışmalarda yetişkinlerle çocukların birlikte çalışacağı ortamları hazırlamakla yükümlüdür.

Test

Madde 1

Çocuk Vakfı Çocuk Bildirisi

Çocuk Vakfının Kuruluş Amacı

Çocuk Vakfı, cenin haklarından başlayarak çocukların doğuştan sahip olduğu ve sonradan kazanılmış bütün haklarının çocuğun yararının önceliğinden hareketle hayata geçirilmesi ve çocuktan yana taraf olmak amacıyla kuruldu (1990).

Madde 2

Çocuk Vakfı Çocuk Bildirisi

Temel Ölçüt: Çocuğa ve Haklarına Saygı

Çocuk Vakfı’nın bütün çalışmalarında kabul ettiği temel ölçüt, doğan her çocuğun Allah’ın doğuştan bağışladığı değişmez hakları ile sonradan kazanılmış haklarının korunması, geliştirilmesi, savunulması ve çocuğa saygıya dayalı bir anlayışla hayata geçirilmesi ölçütüdür.

Madde 10

Çocuk Vakfı Çocuk Bildirisi

Çocuk Ödevleri

Çocuk ödevleri, doğuştan ve sonradan kazanılmış bütün hakları için ‘çocuğu ve onuru’nu esas alan bir anlayışla yürütülür.

Madde 6

Çocuk Vakfı Çocuk Bildirisi

Yüzde Yüz Çocuk Hakları Anlayışı

a. Çocuk gibi çocuk hakları da gerçektir.

b. Dünyaya gelen hiçbir çocuk için dil, ırk, cinsiyet, inanç ayrımı yapılamayacağı gibi, zekâ ve yetenek ayrımı da yapılamaz; bütün çalışmalar, kültür, medeniyet ve coğrafya farkı gözetilmeksizin ‘adalet’ temelinde yürütülür.

c. Çocukla ilgili ‘yüzde yüz çocuk hakları anlayışı’nda adalet, iyilik ve hak temelli yaklaşım eksiksiz ve “ama”sız şekilde uygulanır.

Scroll Up