TBMM Aile, Kadın, Çocuk ve Gençlik Komisyonu Kurulması Amacıyla ÇOCUK VAKFINDAN TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a Açık Mektup Gönderildi…

TBMM Aile, Kadın, Çocuk ve Gençlik Komisyonu
Kurulması Amacıyla
ÇOCUK VAKFINDAN
TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a
Açık Mektup Gönderildi…

 

Çocuk Vakfı, ülkemizde ve dünyada aile, kadın, çocuk ve gençlik sorunlarının çözülemediği bir aşamayı dikkat çekerek; TBMM Aile, Kadın, Çocuk ve Gençlik Komisyonu kurulmasını önerdi.


TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a sunulan kamuoyuna açık mektup şöyle:


Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı


Saygıdeğer Meclis Başkanımız,
23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugüne kadar aile, kadın, çocuk, gençlik ile ilgili araştırma amaçlı komisyonlar dışında “daimî komisyon” kurulamamıştır. Ülkemiz nüfusunun üçte birini çocukların oluşturduğu gerçeğinden hareketle; aile, kadın, çocuk ve gençlik sorunlarının diğer sosyal sorunların önüne geçtiği dikkate alındığında, milletimizin iradesini temsil eden Meclis’te aile, kadın, çocuk ve gençlik sorunlarıyla ilgili yasa çalışması ve gündemlere odaklı bir ihtisas komisyonunun gerekli olduğunu öngörüyoruz.


5 Yıllık Kalkınma Planları ile TBMM Genel Kurul Çalışmaları’nda defalarca gündeme getirildiği ve 2011 yılında TBMM’nin himayelerinde düzenlenen I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde önerildiği hâlde Aile, Kadın, Çocuk ve Gençlik Komisyonu kurulması şimdiye kadar gerçekleşmemiştir.

 

Covid-19 salgını sonrası ortaya çıkan yeni sosyolojiyi de dikkate aldığımızda ve giderek yoğunlaşan aile ve çocuk sorunlarının ülke ölçekli tespitinin birinci derecede öncelikli duruma geldiği bir evre içine girmiş bulunmaktayız. Bir ülkenin birincil önceliğinin aile, kadın, çocuk ve gençlik meselesi olduğu ortak kabulünden hareketle; aile, kadın, çocuk ve gençlik meselesi politik görüşlere indirgenmemesi gereken en temel toplumsal ortak kabul alanıdır. Bu nedenle bir ülkede aileye, çocuğa, gence, kadına verilen değerin ve saygının gereği olarak; aile, kadın, çocuk ve gençlik ile ilgili bütün karar mercilerinin en yüksek temsille yükümlü olması gerektiğini düşünüyoruz.


Aile, kadın, çocuk ve gençlik sorunlarının çözümünde kültürel gerçekliğe dayalı medeniyet merkezli öneriler geliştirmek üzere; aile, kadın, çocuk ve gençlik alanlarında ülke ölçekli yapılması gerekli çalışmaları tespit etmek ve önermek amacıyla TBMM Aile, Kadın, Çocuk ve Gençlik Komisyonu -alt komisyon değil- kurulması önerimizin TBMM Başkanlık Divanı’nda gündeme alınmasını talep ediyoruz.


Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğmuş ve doğacak çocuklarımıza karşı sorumlu olduğu düşüncesiyle Aile, Kadın, Çocuk ve Gençlik Komisyonu’nun kurulmasına öncülük etmeniz hususunu arz ederiz.


Saygılarımızla.


Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll Up