İyiliğin gönüllü öncüsü olmak
kardeşliği yaşatmaktır.

Çocuk Vakfı’nın çalışmalarına yetişkinlerin katılımına yön veren belirleyici ilke ‘gönüllülük’ ilkesidir.

Teşekkürlerimizle…

 

Gönüllü Olmanın Anlamı

Çocuk Vakfı’nın öncelikli amacı, kuruluş belgesindeki faaliyetleri gönüllülük ilkesiyle gerçekleştirmektir.

Doğmuş ve doğacak çocukların doğuştan bağışlanan değişmez hakları ile sonradan kazanılmış haklarının korunması, geliştirilmesi, savunulması ve çocuğa saygıya dayalı bir anlayışla hayata geçirilmesinin kaynağı öncelikle gönüllü insan desteğidir.

Çocuk ödevleri gönüllüsü olabilmek için “çocuklar için çocuklarla birlikte çalışmayı kabul etmek” ön koşuldur. Çocuk Vakfı, çocuğa yönelik gerçekleştireceği bütün çalışmalarda yetişkinlerle çocukların birlikte çalışacağı ortamları hazırlamakla yükümlüdür. (Çocuk Vakfı Çocuk Bildirisi, Madde 11)

Scroll Up