Image Alt

Faaliyetlerimiz

  >  Faaliyetlerimiz

Faaliyet Karnemiz

 

PROJELER ve KAMPANYALAR

Çocuk Vakfı:

Son 40 yılda Çocuk Dünyasına Hizmet Ödülleri
( 11 Şubat 1992, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul )
Çocuk Edebiyatı Okulu Projesi ( 1992 )
Çocuklar İçin Şefkate Çağrı Kampanyası ( 1993’den bugüne )
Çocuk Hakları Okulu Projesi ( 1993)

Çocuk ve Anayasa Çalışmaları (1994-2007)
Karagöz ve Kukla Okulu
 ( 1997)
Bosna Çocuksuz Kalmasın !  Kampanyası

-411 şehit çocuğu için destek- ( 1992-1995).
Kosova’da Çocuklar Ölmesin !
 Kampanyası

( 370 Kosovalı aileye Türkiye’de insani yardım) ( 1998-1999 )
Öksüz ve Yetim Günleri
 ( 1994-2001)
Köy Okulları İçin Kitap Yardımı Kampanyaları
( İyi Kitap Önce Çocukların Hakkıdır ! )
( Ocak 1992- Şubat 2007 arasında 1085 köy okuluna 325 bin kitap ) 
Çeçen Çocuklara Evlerimizi Açalım Projesi
 ( 1995-2001 )
Deprem Çocukları ile Hayatı Paylaşmaya Gidiyoruz Projesi

( 17 Ağustos 1999’dan Nisan 2000’e kadar Sakarya,İzmit,Gölcük, Kaynaşlı )
I. İstanbul Çocuk Kurultayı
 ( 26-27 Haziran 2000)
( İstanbul Valiliği İstanbul Çocukları Vakfı  ile )
Özel  Yetenekli Çocuklar Araştırma Merkezi
 ( ÖYÇAM ) ( 2001 )
Çocuk Koruma Kanunu Ön Komisyonu Çalışmaları
 ( 1995)
( Adalet Bakanlığı – Çocuk Vakfı, Ocak 2003- Ekim 2004 )
Çocuk Başlangıçtır Ön Projesi
( Çocuk Vakfı, Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu, Unicef Türkiye Temsilciliği ) ( Ocak-Nisan 2001) 
Çocuklar İçin Evet Deyin Kampanyası 
( Türkiye)
( Çocuk Vakfı, Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu, Unicef Türkiye Temsilciliği )  ( Nisan 2001 )
Aile ve Çocuk Bakanlığı’nın Kurulmasına Yönelik Ön Rapor Çalışması
 ( Mayıs 2003 )
Aile ve Çocuk Müsteşarlığı Kurulması İçin Ön Rapor ( Haziran 2003)
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi ( 23-25 Eylül 2004 )
( Millî Eğitim Bakanlığı, Marmara Üniversitesi, Çocuk Vakfı iş birliğinde;
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen Kongre’nin kararları ne yazık ki hâlâ askıda beklemektedir )

Okuma Kültürü Programı Önerisi Çalışmaları

(2005’ten bu yana)

Okuyan Şehir Sakarya Projesi ( 2005, 2006, 2007)
( Sakarya Valiliği, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Vakfı )
Türk Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatının Dünya Dillerine Çevrilmesi Projesi

( Ocak 2007’den bu yana sürüyor; Kültür ve Turizm Bakanlığı TEDA Projesi destekli; 42 dünya dilinde; 57 çocuk ve ilk gençlik edebiyatı örneği 8 dile çevrildi )
Aile, Sosyal Hizmetler, Özürlüler Şûralarına Katılım
 ( 1991-2009 )
Bosna İçin Kitap Kampanyası ( Medeniyete Karşı Barbarlık! )
( Saraybosna Millî Müzesi’nin yakılması sonrasında Saraybosna’ya 30 bin kitap) ( 1996 )

Kosova’da Türkçe Öğrenim Gören Çocuklar İçin 17 bin Kitap, 11 bin çocuk dergisi ( 2005)
Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu
’nun kurucu üyeliği ve sözcülüğü (2001-2009 )

Çocuk Akademisi ( 2010 )

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (25-27 Şubat 2011, İstanbul) (Çocuk Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul Üniversitesi)

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi (14-15 Kasım 2013, İstanbul) (Çocuk Vakfı, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon  Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu-RTÜK)

Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı (2015)

Çocuk Edebiyatçıları ve Çizerleri Kozası (Mart 2014)

Okuma Kültürü Kozası (Nisan 2017)