Image Alt

Hayallerimiz

  >  Hayallerimiz
A / Sempozyum Dizisi
 • Çocuk Hukuku Sempozyumu
 • Çocuk Psikolojisi Sempozyumu
 • Çocuk Psikiyatrisi Sempozyumu
 • Çocuk Sosyolojisi Sempozyumu
 • Çocuk ve Beslenme Sempozyumu
 • Çocuk ve Değerler Eğitimi Sempozyumu
 • Çocuk ve Demokrasi Sempozyumu
 • Çocuk ve Deprem Sempozyumu
 • Çocuk ve Din Sempozyumu
 • Çocuk ve Felsefe Sempozyumu
 • Çocuk ve Kütüphane Sempozyumu
 • Çocuk ve Masal Sempozyumu
 • Çocuk ve Matematik Sempozyumu
 • Çocuk ve Medeniyet Sempozyumu
 • Çocuk ve Müze Sempozyumu
 • Çocuk ve Müzik Sempozyumu
 • Çocuk ve Reklam Sempozyumu
 • Çocuk ve Resim Eğitimi Sempozyumu
 • Çocuk ve Sinema Sempozyumu
 • Çocuk ve Spor Sempozyumu
 • Çocuk ve Şiir Sempozyumu
 • Çocuk ve Tarih Sempozyumu
 • Çocuk ve Tiyatro Sempozyumu
 • Çocuk ve Yaşama Mekânları Sempozyumu
 • Edebiyat Eğitimi Sempozyumu
 • Gönüllü Çocuk Avukatlığı (ombudsmanlık) Sempozyumu
 • Görme Engelli Çocuklar Sempozyumu
 • İşitme Engelli Çocuklar Sempozyumu
 • Karagöz ve Geleneksel Tiyatro Sempozyumu
 • Ninni Sempozyumu
 • Okul Güvenliği Sempozyumu
 • Ortopedik Engelli Çocuklar Sempozyumu
 • Ortopedik Engelli Çocuklar Sempozyumu
 • Okuma Alışkanlığı Kültürü Sempozyumu
 • Oyun Sempozyumu
 • Oyuncak Kültürü Sempozyumu
 • Öksüz ve Yetimler Sempozyumu
 • Tekerleme Sempozyumu
 • Türkçe Eğitimi Sempozyumu
 • Türkiye Çalışan Çocuklar Sempozyumu
 • Türkiye Çocuk Adalet Sistemi Sempozyumu
 • Türkiye Çocuk İhmali ve İstismarı Sempozyumu
 • Türkiye Çocuk ve Medya Sempozyumu
 • Türkiye Köy Çocukları Sempozyumu
 • Türkiye Mülteci Çocuklar Sempozyumu
 • Türkiye Okul öncesi Çocuk Eğitimi Sempozyumu
 • Türkiye Özürlüler Sosyal Politika Sempozyumu
 • Türkiye Sokakta Yaşayan Çocuklar Sempozyumu
 • Türkiye Yurt Dışında Yaşayan Çocuklar Sempozyumu
 • Zihinsel Engelli Çocuklar Sempozyumu

B / Kongreler (Ulusal – Uluslararası)

 • I. İstanbul Çocuk Kurultayı / 26-27 Haziran 2000
  (İstanbul Valiliği İstanbul Çocukları Vakfı ile)
 • I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi / 23-25 Eylül 2004, İstanbul
  (Millî Eğitim Bakanlığı, Marmara Üniversitesi, Çocuk Vakfı paydaşlığında)
 • Türkiye Çocuk Hakları Kongresi 25-27 Şubat 2011, İstanbul
  (İstanbul Üniversitesi, SHÇEK, Çocuk Vakfı paydaşlığında)
 • Türkiye Çocuk Yoksulluğu Kongresi
 • Türkiye Aile ve Çocuk Kongresi
 • Türkiye Çocuk Kültürü Kongresi
 • Türkiye Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kongresi
 • II. Türkiye Üstün Zekâlı Çocuklar Kongresi
 • I. Uluslararası Üstün Zekâlı Çocuklar Kongresi
 • Türkiye Çocuk Politikaları Kongresi
 • I. Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi