Eğitim ve Öğretim Hareketi

  >  Eğitim ve Öğretim Hareketi

''Türkiye'nin En Büyük Çocuk Hareketi için Eğitim ve Öğretim Hareketine Çağrı''

Covid-19 Salgını Sonrası Ortaya Çıkan Eğitim ve Öğretim Açığı için:
Eğitim sisteminin güncellenme aşamalarında çocuk görüşü alınması amacıyla Türkiye Çocuk Meclisi’nin Kurulması (2021).
Bilimsel kurul modeli anlayışına göre özerk yapıda çalışacak Türkiye Eğitim Konseyi’nin oluşturulması (2020).
Türkiye Eğitim Politikası ve Strateji Belgesi’nin hazırlanması (2021-2022).
Eğitim Sistemi’nin temel amaç ve hedefleri yanında işlevinin güncellenmesi (2021-2022).
Yenilenecek Eğitim Sistemi için yasal düzenlenmelerin yapılması ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun hazırlanmasına öncülük edilmesi (2023).