Çocuk ve Medeniyet Dergisinin 9. Sayısı Yayımlandı

ÇOCUK ve MEDENİYET DERGİSİ’NİN
KORONAVİRÜS SAYISI
Yayımlandı

Çocuk ve Medeniyet Dergisi

Çocuk Vakfı’nın 6 aylık hakemli Çocuk ve
Medeniyet dergisinin 9. sayısı Koronavirüs
Sayısı olarak yayımlandı. Bu sayının
editörlüğünü Prof. Dr. Emrah Akbaş ve Mustafa
Ruhi Şirin üstlendi.

Koronavirüs Sayısı

Koronavirüs Sayısı’nda 11 makale, 1 günlük
türünde yazı ve koronavirüs temalı 12 şiir yer
alıyor.

Koronavirüs Sayısı’nın tasarımı Salih Pulcu,
uygulaması Recep Önder tarafından
gerçekleştirildi. Derginin kapağında 7 yaşındaki
Ahmet Yusuf Yabanigül’ün resmine yer verildi.

Koronavirüs Sayısı’nda
Yer Alan Makale ve Yazılar

Koronavirüsü, Filler ve Kimin “Yeni Normal”i?
Mustafa Ruhi Şirin

Pandemi Sonrası Dünyada
Kapitalist Medeniyetin Eleştirel Muhasebesi
Mustafa Özel

Corona Sonrası Otoriter Yeni Dünyanın İzdüşümü: Ev-Merkezli Güvensiz, Güvencesiz Anti-Toplumsallaşma ve Zihinsel, Duygusal Yoksullaşma
Ertan Eğribe

Koronavirüs Salgını ve Doğa-Kültür Karşıtlığı
Vefa Taşdelen

Siber Küresel:
Nano-İnsan, Sanalite Toplum ve Diji-Topluluklar (Qu-Post Pandemi Sonrası Dünya)
Ali Öztürk

Covid-19 - Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar Üzerine Etkileri
Nilüfer Pembecioğlu

Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi:
AB-Türkiye Karşılaştırması
Mehmet Emin Özsan

Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik
Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi
Ercem Erkul

Eğitimin Milliyeti: Mülteci Öğrenciler ve Türkiyeli Öğrencilerin Kademelere Göre Değişen Öğrencilik Deneyimleri
Lutfiye Aktan, Enes Şafak Bilen

GÖRÜŞ
Covid-19 Geleceği Nasıl Etkileyecek?
Doğan Cüceloğlu

Geleceğin Yası
Kemal Sayar

Koronovirüs Sonrası Ülkemiz ve Dünyamız
Necmettin Oktay

GÜNLÜK
Daha Cesur Sorular Sorabilmek İçin
- Taçkıran (Koronavirüs) Günlüğü –
Mustafa Ruhi Şirin

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Sayıları

İlk sayısı 2016’da yayımlanan Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin 5’inci yılın sonunda şu sayılar yayımlandı:

1 Çocuk ve Medeniyet Yazıları, 2 Çocukluk Tarihi Yazıları, 3 Çocuk Kültürü Sayısı, 4 Çocuk ve Felsefe Sayısı, 5 Çocuk ve Medya Sayısı, 6 Çocuk Edebiyatı Sayısı, 7 Çocukluk Sosyolojisi Sayısı, 8 Çocuk Hakları Sayısı, 9 Koronavirüs Sayısı. Derginin 10’uncu sayısı Özel Yeteneklilerin Eğitimi Sayısı olarak hazırlanıyor.

Dergiye Erişim ve Abone Yöntemi

Çocuk ve Medeniyet dergisine dijital ortamda www.cocukvakfi.org.tr ve http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr adresinden ücretsiz erişilebilir.

Çocuk ve Medeniyet dergisi matbu olarak yılda iki sayının bedeli olarak (25TLx2) 50 TL karşılığı edinilebilecektir. Çocuk ve Medeniyet dergisinin ilk 9 sayısı 225 TL karşılığında temin edilebilir.

Çocuk Vakfı Basın ve Yayın Müşavirlik İşletmesi’nin Vakıfbank Osmanbey Şubesi TR 29 000 15 00 158 00 729 034 91 85 hesabına yatırılacak abone ücreti ve adres bilgisinin cocukvemedeniyet@cocukvakfi.org.tr adresine bildirilmesi yeterli olacaktır.

Yorumlar kapatılmıştır.
Scroll Up