Çocuk ve Medeniyet Dergisinin 10. Sayısı Yayımlandı

ÇOCUK ve MEDENİYET DERGİSİ’NİN ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ SAYISI Yayımlandı

Çocuk ve Medeniyet Dergisi
Çocuk Vakfı’nın 6 aylık hakemli Çocuk ve
Medeniyet dergisinin 10. sayısı Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Sayısı olarak yayımlandı. Bu sayının editörlüğünü Doç. Dr. Faruk Levent ve Dr. Mahmut Çitil üstlendi.

Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Sayısı

Makale, Görüş ve Yazılar

Dergide 12 makale, 4 görüş, 2 söyleşi, 2 kitap inceleme yazısı ve alanla ilgili 2015-2020 yıllarını kapsayan günlükler yer alıyor.

Bu sayının da tasarımını Salih Pulcu, uygulaması Recep Önder tarafından gerçekleştirildi. Derginin kapağında 8 yaşındaki Ayşe Sare Köroğlu’nun resmine yer verildi.

Türkiye’de Çocuk Vakfından Bir İlk Daha

Çocuk ve Medeniyet Dergisinin Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Sayısı Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Ece Beril Altın, Mert Turgut Toprak, Nehir Korkmaz’ın “Özel Yetenekli Öğrencilerin Okul Yönetim Algısı” makalesi ile başlıyor. Özel yetenekli öğrencilerin okul yönetimine yönelik düşüncelerini açığa çıkarmayı amaçlayan bu tür araştırmaların çoğalmasını diliyoruz.

ARAŞTIRMA YAZILARI

Özel Yetenekli Öğrencilerin Okul Yönetim Algısı
Ece Beril Altın, Mert Turgut Toprak, Nehir Korkmaz

İki Kere Özel Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün YeteneklilerAhmet Bildiren, Tahsin Fırat

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Ayrı Okullar: Amerika’daki Üstün Yetenekliler
Okullarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Mahmut Çitil, Sıdıka Ersoy, Merve Özdemir-Kılıç, Ayşıl Ağaya

Sıra Dışı Olanlar: Özel Yetenekli Yalnız Ergenler
N. Ece Ünal, Uğur Sak

Üstün Yeteneğin Güçlükleriyle Baş Etmede Aileye Düşen Sorumluluklar
Esra Işık, Emine Nilgün Metin

Psikolojide Kavramlar ve Üstün/Özel (Zeka, Potansiyel, Yetenek) Kavramına Psiko-Felsefi Açıdan Bakış
Osman Sezgin

Özel Yetenekli Bir Çocuk Yetiştirmek
Süreyya Yörük

Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılama Sürecinin Bilim ve Sanat Merkezi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ahmet Kurnaz, Semra Gökdemir Ekici

Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Argümantasyon Temelli STEAM Etkinlikleri Geliştirme
Selma Gökyokuş, Memiş Kılıç, Hilal Sevgen Abacı, Esra Arslan, Ümmüye Nur Tüzün

Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematik Öğretimi Sürecinde Üstbilişsel Bilgi ve Becerilerinin İncelenmesi
Gökhan Karaaslan, Necla Turanlı

Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Lego Ev3 Robotlarla Tam Sayılarda İşlemlere Yönelik Bir Etkinlik Çalışması
Taha Memiş

Özel Yetenekli 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya Ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi Ve Giderilmesi
Selman Ülker, Aysel Kocakülah

GÖRÜŞ YAZILARI

Üstün Zekalıların Eğitiminde Hızlandırma Yönteminin Kullanılması
Adnan Kulaksızoğlu

Türkiye’de Üstün Yetenekli Olmak
Ayşe Çakır İlhan

Özel Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak
Ayça Köksal

Türkiye’den Büyük Hayal Kırıklığı
Mustafa Ruhi Şirin

SÖYLEŞİLER

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi:
Prof. Dr. Ayşegül Ataman ile Görüşme
Mahmut Çitil

Emre Yavuz ile Türkiye’de Sanat Alanında Özel Yetenekli Çocukların
Müzik Eğitimi Üzerine Görüşme
Filiz Kansu Çelik

KİTAP İNCELEMELERİ

Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri Çocuklar, Ergenler ve Genç Yetişkinler (Editörler: Sal Mendaglio, Jean Sunde Peterson, Çevirenler: Aziz Yıldırım, Ahmet
Özbay)
Ayşıl Ağaya

Üstün Yetenekli Çocukların Hakları, Anne Baba ve Öğretmenler İçin El Kitabı (Faruk Levent)
Hilal Kazıcı

GÜNLÜKLER

Türkiye’de Zeka ve Yetenek Eğitimi Sarmalı (2015-2020)
Mustafa Ruhi Şirin

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Sayıları

İlk sayısı 2016’da yayımlanan Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin 5’inci yılın sonunda
şu sayılar yayımlandı:

1 Çocuk ve Medeniyet Yazıları, 2 Çocukluk Tarihi Yazıları, 3 Çocuk Kültürü Sayısı, 4 Çocuk ve Felsefe Sayısı, 5 Çocuk ve Medya Sayısı, 6 Çocuk Edebiyatı Sayısı, 7 Çocukluk Sosyolojisi Sayısı, 8 Çocuk Hakları Sayısı, 9 Koronavirüs Sayısı, 10 Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Sayısı. Derginin 2021 yılında yayımlanacak iki sayısı Aile ve Çocuk Sayısı ile Çocuk ve Din Sayısı olarak hazırlanıyor.

Dergiye Erişim ve Abone Yöntemi

Çocuk ve Medeniyet dergisine dijital ortamda www.cocukvakfi.org.tr ve http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr adresinden ücretsiz erişilebilir.

Çocuk ve Medeniyet dergisi matbu olarak yılda iki sayının bedeli olarak (40 TLx2) 80 TL karşılığı edinilebilecektir.

Çocuk Vakfı Basın ve Yayın Müşavirlik İşletmesi’nin Vakıfbank Osmanbey Şubesi TR 29 000 15 00 158 00 729 034 91 85 hesabına yatırılacak abone ücreti ve adres bilgisinin cocukvemedeniyet@cocukvakfi.org.tr adresine bildirilmesi yeterli olacaktır.

Yorumlar kapatılmıştır.
Scroll Up