Çocuk Vakfı’ndan Türkiye’nin En Büyük Çocuk Ödevi İçin Eğitim ve Öğretim Hareketi Çağrısı Yapıldı…

Eğitim ve Öğretim Hareketi için 7 ilke belirlendi:

 1. Medeniyet değerleri ve insan anlayışı,
 2. Çocuğa ve çocuk görüşüne saygı,
 3. Bilimsel yaklaşım,
 4. Evrensel pedagojik değerler,
 5. Özerk kurul modeli,
 6. Partilerüstü yaklaşıma uygunluk,
 7. Bütün toplumsal paydaşların katılımı.

5 Öneri ise şöyle:

 1. Çocuk görüşü alınması için Türkiye Çocuk Meclisi kurulması,
 2. Özerk yapıda Türkiye Eğitim Konseyi oluşturulması,
 3. Türkiye Eğitim Politikası ve Strateji Belgesi’nin hazırlanması,
 4. Çocuk ve yetişkin görüşü alınarak eğitim ve öğretim sisteminin amaç, işlev ve hedeflerinin yenilenmesi,
 5. Millî Eğitim Temel Kanunu’nun yeniden hazırlanmasına öncülük edilmesi.

Eğitim ve Öğretim Hareketi’nin Gerekçesi

Bilişim teknolojileri ile bilgiye erişim hızı karşısında örgün, yaygın ve sargın eğitimdeki işlev değişimi dünyada çocuk algısının değişmesine neden olmuştur. Covid-19 salgını ile ortaya çıkan eğitim ve öğretim açığı ise eğitim sistemini kökten sarsmıştır.

Eğitim ve Öğretim Hareketi ile eğitim sisteminin temel amaç ve hedefleri yanında; eğitim felsefesi, eğitim-öğretim yöntemleri, öğretmen yetiştirme, müfredat, ders kitabı, eğitim-öğretim modelleri, insan kaynağı yetiştirme anlayışı ve eğitim yönetimi konularında yeni yaklaşımlar öneriyoruz.

Hareketin Öncelikli Amacı

Okulların tekrar eski işlevi doğrultusunda açılmasıyla eğitim açığının giderilemeyeceği görüşünü savunuyoruz. Eğitim ve öğretim sisteminin bütün bileşenlerinin güncellenmesi gerekiyor. Bu nedenle, eğitim-öğretimin dünyanın en kuşatıcı ve çok bileşenli gerçeği durumuna geldiği günümüzde Eğitim ve Öğretim Hareketi’nin başlatılmasının zorunlu
olduğuna inanıyoruz.

Taçkıran salgını, dünyaya eğitim için yeni imkânlar hazırladığı gibi, toplumların İNSAN yetiştirme yöntemlerinde güncelleme yapabilmeleri için de önemli fırsatlar sunabilir. Salgın sonrası ortaya çıkan eğitim ve öğretim açığı için “eleştiriyle yetinmek” yerine, eğitimle ilgili bütün bileşenlerin katkı vermesi gerektiğini savunuyoruz.

Eğitim ve Öğretim Hareketi İçin 7 İlke

Eğitim ve Öğretim Hareketi 7 ilkeye göre çalışmalarını sürdürecek:

 1. Medeniyet değerleri ve insan anlayışı,
 2. Çocuğa ve çocuk görüşüne saygı,
 3. Bilimsel yaklaşım,
 4. Evrensel pedagojik değerler,
 5. Özerk kurul modeli,
 6. Partilerüstü yaklaşıma uygunluk,
 7. Bütün toplumsal paydaşların katılımı.

Çocuk Görüşü Alınması İçin
Türkiye Çocuk Meclisi’nin Kurulması

Eğitim ve Öğretim Hareketi ile öncelikle çocuk görüşü alınarak eğitim sisteminin yenilenmesi amaçlanıyor. Çocuk görüşü alınarak eğitim gören çocukların katılımı ve görüşlerinin alınabilmesi için ise Türkiye Çocuk Meclisi’nin kurulması gerekiyor. Çocuk hakları kültürü temelinde ve bilimsel yöntemlerle ülke ölçekli çocuk görüşü alınması Eğitim ve Öğretim Hareketi’nin temel ilkesi olarak belirlendi.

Partilerüstü Bir Model:
Türkiye Eğitim Konseyi

Eğitim ve Öğretim Hareketi’nin diğer iki ilkesi ise partilerüstü yaklaşıma uygun ve özerk yapıda bir model olarak Türkiye Eğitim Konseyi’nin kurulmasına dayanıyor. Bilimsel kurul modeli anlayışına göre çalışacak ve öneriler oluşturacak bu kurulda çocuklar yanında alan uzmanlarının görüşleri ile eğitim bilim alanındaki gelişmelerin belirleyici olması hedefleniyor.

Eğitim ve Öğretim Hareketi’nden 5 Öneri

Eğitimin bütün toplumsal paydaşlarının katılımı ile yeni eğitim ve öğretim modellerinin geliştirilmesi amacıyla 3 yılı hazırlık olmak üzere, 15 yıl sürecek Eğitim ve Öğretim Hareketi’nin 5 önerisi şöyle:

 1. Kanunla, eğitim sisteminin güncellenmesi aşamalarında ülke ölçekli çocuk görüşü alınması amacıyla Türkiye Çocuk Meclisi’nin kurulması (2021).
 2. Bilimsel kurul modeli anlayışına göre çalışacak, öneriler oluşturacak, uygulamaöncesinde danışmanlık ve izleme görevini üstlenecek Türkiye Eğitim Konseyi’nin oluşturulması (2021).
 3. Çocuk ve yetişkin görüşü alınması yanında, eğitimle ilgili bütün paydaşların etkin katılımı ile Türkiye Eğitim Politikası ve Strateji Belgesi’nin hazırlanması (2021).
 4. Eğitim sisteminin temel amaç ve hedefleri yanında; eğitim felsefesi, öğretmen yetiştirme, eğitim ve öğretim modellerinin geliştirilmesi, müfredat, ders kitabı, insan kaynağı yetiştirme anlayışı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması (2021-2022).
 5. Çocuk ve yetişkin katılımı ile müzakere edilecek eğitim sisteminin kabul edilmesi, yasal düzenlemelerin yapılması, Millî Eğitim Temel Kanunu’nun hazırlanması (2023).

Eğitim sisteminin Türkiye’nin En Büyük Çocuk Ödevi Eğitim ve Öğretim Hareketi ile insan hakları, hukuk devleti ve partilerüstü ortak kabuller doğrultusunda bütün paydaşların en etkin demokratik katılımıyla yenilenmesini öneriyoruz.

Eğitim ve Öğretim Hareketi’ne Katılım İçin

Eğitim ve Öğretim Hareketi’ne bireyler, eğitimle ilgili STK’lar ve ilgili bütün paydaşlar Çocuk Vakfı’nın web sitesi (www.cocukvakfi.org.tr ) üzerinden katılım başvurusu yapabilecek. Çocuk Görüşü ve Yetişkin Görüşü yanında Öneri/Yorum bölümlerinden öneriler iletilebilecek.

Eğitim ve Öğretim Hareketi’nin, çocuğa saygı ilkesi temelinde bildirilen çocuk ve yetişkin görüşleri yanında, alan uzmanlarının görüşleri de www.cocukvakfi.org.tr adresinde izlenebilecek.

Çocuk Vakfı Başkanı ve Eğitim ve Öğretim Hareketi Sözcüsü Mustafa Ruhi Şirin’in
açıklaması:

“Dünyanın büyük değişim içinde olduğu bir dönemde çökmüş bir eğitim sistemiyle çocuklarımızı oyalayamayız. Taçkıran salgını sonrası ortaya çıkan eğitim ve öğretim açığını giderebilmek için eğitim sisteminin kökten yenilenmesi amacıyla hazırlık yapmamız gerekiyor. Eğitim ve Öğretim Hareketi ile “çocuğa ve çocuk görüşü”ne saygı temelinde eğitim sisteminin amaç ve işlevinin güncellenmesi yanında hedeflerinin de yenilenmesini öneriyoruz. Doğmuş ve doğacak çocuklarımızın esenliği için eğitimle ilgili herkesi Türkiye’nin En Büyük Çocuk Ödevi için Eğitim ve Öğretim Hareketi’ne destek vermeye davet ediyoruz...”

Yorumlar kapatılmıştır.
Scroll Up