Çocuk Vakfı’ndan Andımız’la İlgili Açıklama ve Öneri

HERKESİ ÇOCUKLARDAN YANA TARAF OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Danıştay, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Andımız’la ilgili yönetmelik değişikliğinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi. Bu karara göre ilk ve ortaokul öğrencileri için Andımız’ın okuması sona ermiş oldu.

13 Mart 2021 tarihinde verilen Andımız kararı, Andımız’ın okunmasını isteyenlerle kaldırılmasını savunan tarafları iyice kutuplaştırdı. Buna karşılık and okuma geleneğinin pedagojik boyutu irdelenmediği gibi Andımız üzerinden ideoloji tartışması hız kesmeden sürüyor.

Çocuk Vakfı, çocukla ilgili her konuda olduğu gibi, bu konuda da önce çocuktan yana taraftır: Çocuk gibi çocuk hakları da gerçektir. Çocukların öncelikli yüksek yararı

çocukla ilgili her konuda rehber ilkedir. Başta Andımız olmak üzere, çocukları kalıplayıcı benzer uygulamalar yerine, çocukları geliştirici içeriklerin eğitim sistemine

yapılandırılması gerektiğini öngörüyoruz.

Çocukların doğuştan kazanılmış değişmez haklarını ve sonradan kazanılmış haklarını hiçbir ideoloji, sözleşme, antlaşma, yasa ve Anayasa değiştiremez. Dünyaya gelen hiçbir çocuk için dil, ırk, cinsiyet, inanç ayrımı yapılamaz. Çocuk haklarının “çocuğa saygı”ya dayalı bir anlayışla hayata geçirileceği günlere yönelik umudumuzu koruyoruz…

Çocuk sorunlarının çözülmesi için yol haritası çocuk hakları kültürü temelinde ülke ölçekli Çocuk Politikası’dır.

Ülkemiz ve dünya çocuklarının sorunlarının çözümsüzlüğe itildiği bir eşikteyiz: Doğmuş ve doğacak çocuklarımız için ülkemizi ve dünyayı çocuk sorunlarının çözülmesi amacıyla gerçekçi adımlar atmaya hazırlamalıyız.

ÇOCUK VAKFI

Yorumlar kapatılmıştır.
Scroll Up