Image Alt

Çocuk Edebiyatı Okulu

  >  Çocuk Edebiyatı Okulu

.

Kuruluş gerekçesi

Bir ülkede okur yetiştirmenin temel ölçütü ana dil öğretimidir. Ana dil öğretiminin en etkili kaynağı ise çocuk edebiyatıdır.

Türkiye ana dili öğretiminde önemli birikime sahip bir ülke. Okuma-yazma alışkanlığı kazandırma başarısı açısından da dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda. Buna karşın okur yetiştiremeyen bir ülke durumunda. Neden? Kısaca dört neden sıralanabilir: Türkçe ve edebiyat öğretiminin amacı ve işlevi okur yetiştirmekten yoksundur, bir.

Okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe ve orta öğretim düzeyinde çocuk ve ilk gençlik kitaplarından yararlanma anlayışı gelişmemiştir, iki.

Türkiye’nin ülke ölçekli okuma alışkanlığı kazandırma öngörüsü yoktur, üç.

Türkiye, iletişim ortamı kuşatması karşısında yazı kültürü ve görsel kültür birbirine karşı değil, birbirini tamamlayıcı yönde değerlendiren eğitimbilim ve iletişim kuramlarından yararlanarak okuyan toplum ülküsünü gerçekleştirme idealini ortaya koyamamıştır, dört.

Neden? Türkiye’nin okuma alışkanlığı gerçeği okumama alışkanlığı gerçeğidir. Çünkü Türkiye’de okuma alışkanlığı sorununun sahibi yoktur.

Okuyan Türkiye köklü ve kalıcı kültür politikasıyla gerçekleşebilir. Türkiye’nin okuyan bir topluma dönüşmesi için ise iki ana sorunun sorulması gerekir: Bir: Neden okumuyoruz? İki: Okuyan bir toplum hâline nasıl gelebiliriz? Bu soruların cevabı ise kitaba ve okumaya yönelik bir zihniyet değişimini amaçlamadıkça bireyin ve toplumun dönüşümü ertelenmiş olacaktır.

Çocuk Vakfı’nın öncelikli kuruluş amaçlarından biri de çocuklara okuma alışkanlığı kültürü kazandırmaktır. Çocuğun temel yararı doğrultusunda gelişme hakkının gerçekleşmesi nitelikli eğitimle mümkündür. Bebeklik döneminden başlayarak çocukluğun bütün evrelerinde dil, bilişsel, kişilik gelişimi yanında sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimi biçimlendiren temel beslenme kaynağı ise hiç kuşkusuz edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli çocuk kitaplarıdır. Okuma becerisi kazanmış, okuma ilgileri gelişmiş, duyarlı, okuduğunu anlayan, seçici, okuduğu üzerinde düşünen, önyargısız, eleştirel okuma yapabilen kuşaklar yetiştirme çabası anne-babanın, örgün ve yaygın eğitimin, toplumun ve Devlet’in ortak görevi olmadıkça okuma-yazma düzeyinde bir toplum görüntüsü devam edecektir.


Kuruluş Amacı

Okuma alışkanlığı becerisi kazanmış bireyler yetiştirmek amacıyla okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünün yaygınlaştırılması için,

örgün ve yaygın eğitimde edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli kitaplardan yararlanılması yönünde bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi;

sesli, görüntülü ve basılı yayın yanında çocuğa, anne-babaya ve öğretmene yönelik kılavuz kitaplar, dergiler ve raporların hazırlanması ve yayımlanması;

çağdaş okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak amacıyla yazar, çizer ve yayıncıları özendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi;

çeviri çocuk edebiyatı sorunlarının çözümüne katkı verilmesi;

Türk okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatının dünya dillerine çevrilmesi için proje hazırlanması ve yürütülmesi;

şehir ve ülke ölçekli sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri, okuma alışkanlığı programları ve etkinlikleri düzenlenmesi;

okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünün bütün bileşenlerine yönelik atölye çalışmaları, seminer, sergi, fuar,  kurultay, ulusal ve uluslar arası kongre düzenlenmesi;

Bebek, Okul Öncesi, Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Kütüphanesi’nin ( ihtisas kütüphanesi ) ve ile resimli Çocuk Kitapları Müzesi’nin kurulması Çocuk Vakfı  Çocuk Edebiyatı Okulu’nun öncelikli kuruluş amacıdır.


Kuruluş Tarihi
        Nisan 1991

Birimleri

İçerik Belirleme

I    Program Hazırlama  Birimi

II   Araştırma ve Geliştirme Birimi

III  Eğitim Projesi Geliştirme Birimi

IV   Araştırma Projesi Geliştirme Birimi

V    Örgün Eğitim Birimi

VI   Yaygın Eğitim Birimi

VII  Medya Birimi

 

Faaliyet Konuları

a) Çocuklar için

 • Atölye çalışmaları
 • Çalıştaylar
 • Okuma programı uygulamaları
 • Yazar, çizer buluşmaları
 • Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürü dergisi

b) Yetişkinler İçin

 • Anne-babalara yönelik okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik gelişim evreleri çerçevesinde bilgilendirici seminerler
 • Öğretmenlere yönelik (okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe, orta öğretim) seminerler
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünü tanıtıcı yayınlar (broşür-katalog, kılavuz kitap)

c) Yazar ve Çizerler İçin

 • Bebek, okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünü çocuk ve yetişkinlere tanıtıcı yayınlar 

Uygulama Modeli

Çocuğa yönelik

 • Sunuma dayalı dersler
 • Atölye çalışmaları
 • Çocuklar için yazı ve metin resimleme etkinlikleri
 • Okullarda öğrenci-yazar-çizer buluşmaları
 • Aile, okul, kütüphane ortamlarında okuma programı uygulamaları
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik ihtisas fuarları ve kültürel etkinlikler
 • Sanal ortamlarda okuma alışkanlığı kültürünü özendirici tanıtıcı sesli ve görüntülü çalışmalar

Gündemdeki Etkinlikler

 • Okuma Kültürü Programı
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik kültürü seminerleri
 • Çalıştay ve uygulamalı eğitim programları
 • I. Türkiye Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Kongresi)
 • I. Türkiye Okuma Kültürü Kongresi


Çocuk Edebiyatı Okulu

Danışma Kurulu

Adnan Ay, Ahmet Efe, Aytül Akal, Prof. Dr. Alev Sınar, Ayşe İnan Alican, Betül Tarıman, Doç. Dr. Beyhan Kanter, ( Cahit Uçuk ), Dr. Burcu Tümer Öztürk, Prof. Dr. Cahit Kavcar, ( Cahit Zarifoğlu ), Çiğdem Sezer, Emel Kehri, Yrd. Doç. Dr. Ender Dandul, Ersin Şahin, Dr. Fatih Erdoğan, Dr. Fatih Turanalp, ( Fazıl Hüsnü Dağlarca) , Ferit Avcı, F. Füsun İyicil, Gökhan Akçiçek, Gülten Dayıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız, Prof. Dr. Hikmet Asutay, Doç. Dr. İbrahim Kıbrıs, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. İsmail Kaya, Mavisel Yener, Prof. Dr. Medine Sivri, Mehmet Güler, Dr. Meral Kaya, Mevlâna İdris Zengin, Miyase Sertbarut, Mustafa Delioğlu, Mustafa Ökkeş Evren, Mükremin Seçim, (Prof.Dr. Nazan Erkmen), Necdet Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş, Prof. Dr. Nilüfer Tuncer, Nurten Deliorman, Dr. Oğuzhan Yılmaz, Osman Kehri, Refik Durbaş, Dr. Sedat Karagül, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Serap Deliorman, Sibel Demirtaş, Soner Hizarcı, Dr. Şehnaz Aliş, Dr. Şener Şükrü Yiğitler, Şeref Bilsel, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel, Prof. Dr. Vefa Taşdelen, Vural Kaya, Yalvaç Ural, Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar, Yunus Bekir Yurdakul, Doç. Dr. Zeki Gürel.

 

Adres ve İletişim Bilgileri

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi

Zafer Sokağı No: 17 34371 Nişantaşı / İstanbul

Telefon: 0 212 240 41 96 – 240 23 83

Belgegeçer: 0 212 230 01 25

Elektronik Posta: cocukedebiyatiokulu@cocukvakfi.org.tr cocukvakfi@hotmail.com

Web Sitesi: www.cocukvakfi.org.tr

İyi Edebiyat Önce Çocukların Hakkıdır…

ENGLISH

 SCHOOL OF CHILDRENS LITERATURE

 •          Our Mission
 •          Our Vision
 •          Departments
 •          Areas of Activity
 •          Application Methods for Children and Adults
 •          Members of the Advisory Committee
 •          Announcements
 •          Contact
 •          News
 •          Project: The Reading City of Sakarya
 •          Audiobooks
 •          Videos
 •          Children’s Literature Lecture Notes
 •          Children’s Literature Bibliography


Our Mission

The key criterion of raising a reader is language education. The most efficient source of language education is children’s literature.

Turkey is highly experienced in native language education. It also ranks among the world’s top countries in terms of teaching literacy. However, it cannot raise readers. Why? We can give four short answers to this question. First of all, the objective and function of teaching Turkish and literature do not aim raising readers.

Secondly, children’s and young adult books are not used in primary and middle school education. Thirdly, Turkey does not have the vision of teaching literacy on a national scale. Finally, Turkey has not been able to achieve the goal of becoming a society of readers that benefits from pedagogy and communication theories which use visual and written culture complementary to each other instead of using them against each other.

Why? The reality of reading habits of Turkey is the reality of its non-reading habits because there is no one responsible for the problem of reading habits in Turkey.

A reading Turkey can be achieved with a rooted and lasting cultural policy. Two questions need to be answered for Turkey to become a society of readers: One: Why don’t we read? Two: How can be become a society of readers? The transformation of the individual and the society will be delayed if the answers to these questions do not aim for a change in mentality towards books and reading.

One of the primary missions of Çocuk Vakfı (Child Foundation) is to help children adopt a culture of reading habits. Child’s right to develop for their benefit can only be realized through quality education. High quality children’s books with literary and artistic value are, without a doubt, the primary source that nurtures the child from infancy through every step of childhood and shapes social, cultural and societal development aside from language, cognitive and personality development. Society will remain at the level of literacy as long as parents, formal and non-formal education, society and state fail to make it their mission to raise a generation of mindful, selective and unbiased children who are capable of reading, understanding and thinking critically about what they read, and whose interests in reading has developed.

Our Vision

To spread the culture of preschool, children’s and young adult literature in order to raise individuals with reading habits and skills,

Do and support scientific research about benefitting from high quality books with literary and artistic value in formal and non-formal education,

prepare and publish guidebooks, periodicals and reports for children, parents and teachers as well as audiovisual and printed content,

Motivate authors, illustrators and publishers in order to raise the number of people working in contemporary preschool, children’s and young adult literature,

Contribute to solve the problems in translated children’s literature,

Design and run a project to translate Turkish preschool, children’s and young adult literature into other languages,

Organize city and nation-wide social and cultural responsibility projects, reading habit programs and activities,

Organize workshops, seminars, exhibitions, fairs, assemblies, national and international conferences aimed at all components of preschool, children’s and young adult literature,

Establish The Preschool, Children’s and Young Adult Literature Library (specialized library) and Museum of Illustrated Children’s Books are the primary reasons of the establishment of The School of Children’s Literature.

Date of Establishment       April 1991

Departments

Content Creation

I      Program Department

II     Research and Development Department

III   Education Project Development Department

IV    Formal Education Department

V     Non-Formal Education Department

VII  Media Department

Areas of Activity

a)     For children

 • Workshops
 • Reading program practices
 • Meetings with authors and illustrators
 • Magazine of children’s and young adult literature culture

b)    For adults 

 • Informative seminars on preschool, child and young adult developmental stages for parents
 • Seminars for teachers (preschool, primary and middle school, high school)
 • Publications on preschool, children’s and young adult literature culture (booklet, catalogue, guidebook)

c)     For authors and illustrators 

 • Informative publications on preschool, children’s and young adult literature culture for children and adults

Application Method

For children 

 • Presentation-based lessons
 • Workshops
 • Illustrative activities for children
 • Student-writer-illustrator meetings in schools
 • Reading programs in family, school, library environments
 • Specialized fairs for preschools, children and young adults and cultural activities
 • Audiovisual works to encourage and introduce reading habits on digital platforms

Activities on the Agenda 

 • Reading Culture Program
 • Seminars on preschool, children and young adult culture
 • Workshop and applied education programs
 • Conferences (I. Children’s and Young Adult Literature Conference in Turkey)


School of Children’s Literature

Advisory Committee

Adnan Ay, Ahmet Efe, Aytül Akal, Prof. Alev Sınar, Ayşe İnan Alican, Betül Tarıman, Assoc. Prof. Beyhan Kanter, (Cahit Uçuk), Burcu Tümer Öztürk, Ph.D., Prof. Cahit Kavcar, (Cahit Zarifoğlu), Çiğdem Sezer, Emel Kehri, Asst. Prof. Ender Dandul, Ersin Şahin, Dr. Fatih Erdoğan, Dr. Fatih Turanalp, (Fazıl Hüsnü Dağlarca) , Ferit Avcı, F. Füsun İyicil, Gökhan Akçiçek, Gülten Dayıoğlu, Asst. Prof. Hayrettin Parlakyıldız, Assoc. Prof. Hikmet Asutay, Assoc. Prof. İbrahim Kıbrıs, Prof. İnci Enginün, Prof. İsmail Kaya, Mavisel Yener, Prof. Medine Sivri, Mehmet Güler, Doç. Dr. Meral Kaya, Ph.D., Mevlâna İdris Zengin, Miyase Sertbarut, Mustafa Delioğlu, Mustafa Ökkeş Evren, Mükremin Seçim, (Prof. Nazan Erkmen), Necdet Yılmaz, Asst. Prof. Neslihan Karakuş, Prof. Nilüfer Tuncer, Nurten Deliorman, Oğuzhan Yılmaz, Ph.D., Osman Kehri, Refik Durbaş, Dr. Sedat Karagül, Prof. Sedat Sever, Prof. Selahattin Dilidüzgün, Serap Deliorman, Sibel Demirtaş, Soner Hizarcı, Şehnaz Aliş, Dr. Şener Şükrü Yiğitler, Ph.D., Şeref Bilsel, Asst. Prof. Tacettin Şimşek, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel, Prof. Vefa Taşdelen, Vural Kaya, Yalvaç Ural, Asst. Prof. Yasin Mahmut Yakar, Yunus Bekir Yurdakul, Assoc. Prof. Zeki Gürel. 

Kuruluş Gerekçesi

Kuruluş amacı

Birimleri

Faaliyet Konuları

Uygulama Modeli

Çocuklara Yöneli

Yetişkinlere Yönelik

Danışma Kurulu Üyeleri

Duyurular

İletişim

Etkinlik Haberleri

Proje: Okuyan Şehir Sakarya

Sesli Yayınlar

Görüntülü Yayınlar

Çocuk edebiyatı Ders Notları

Çocuk Edebiyatı Kaynakçası

Kuruluş gerekçesi

Bir ülkede okur yetiştirmenin temel ölçütü ana dil öğretimidir. Ana dil öğretiminin en etkili kaynağı ise çocuk edebiyatıdır.

Türkiye ana dili öğretiminde önemli birikime sahip bir ülke. Okuma-yazma alışkanlığı kazandırma başarısı açısından da dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda. Buna karşın okur yetiştiremeyen bir ülke durumunda. Neden? Kısaca dört neden sıralanabilir: Türkçe ve edebiyat öğretiminin amacı ve işlevi okur yetiştirmekten yoksundur, bir.

Okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe ve orta öğretim düzeyinde çocuk ve ilk gençlik kitaplarından yararlanma anlayışı gelişmemiştir, iki.

Türkiye’nin ülke ölçekli okuma alışkanlığı kazandırma öngörüsü yoktur, üç.

Türkiye, iletişim ortamı kuşatması karşısında yazı kültürü ve görsel kültür birbirine karşı değil, birbirini tamamlayıcı yönde değerlendiren eğitimbilim ve iletişim kuramlarından yararlanarak okuyan toplum ülküsünü gerçekleştirme idealini ortaya koyamamıştır, dört.

Neden? Türkiye’nin okuma alışkanlığı gerçeği okumama alışkanlığı gerçeğidir. Çünkü Türkiye’de okuma alışkanlığı sorununun sahibi yoktur.

Okuyan Türkiye köklü ve kalıcı kültür politikasıyla gerçekleşebilir. Türkiye’nin okuyan bir topluma dönüşmesi için ise iki ana sorunun sorulması gerekir: Bir: Neden okumuyoruz? İki: Okuyan bir toplum hâline nasıl gelebiliriz? Bu soruların cevabı ise kitaba ve okumaya yönelik bir zihniyet değişimini amaçlamadıkça bireyin ve toplumun dönüşümü ertelenmiş olacaktır.

Çocuk Vakfı’nın öncelikli kuruluş amaçlarından biri de çocuklara okuma alışkanlığı kültürü kazandırmaktır. Çocuğun temel yararı doğrultusunda gelişme hakkının gerçekleşmesi nitelikli eğitimle mümkündür. Bebeklik döneminden başlayarak çocukluğun bütün evrelerinde dil, bilişsel, kişilik gelişimi yanında sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimi biçimlendiren temel beslenme kaynağı ise hiç kuşkusuz edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli çocuk kitaplarıdır. Okuma becerisi kazanmış, okuma ilgileri gelişmiş, duyarlı, okuduğunu anlayan, seçici, okuduğu üzerinde düşünen, önyargısız, eleştirel okuma yapabilen kuşaklar yetiştirme çabası anne-babanın, örgün ve yaygın eğitimin, toplumun ve Devlet’in ortak görevi olmadıkça okuma-yazma düzeyinde bir toplum görüntüsü devam edecektir.


Kuruluş Amacı

Okuma alışkanlığı becerisi kazanmış bireyler yetiştirmek amacıyla okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünün yaygınlaştırılması için,

örgün ve yaygın eğitimde edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli kitaplardan yararlanılması yönünde bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi;

sesli, görüntülü ve basılı yayın yanında çocuğa, anne-babaya ve öğretmene yönelik kılavuz kitaplar, dergiler ve raporların hazırlanması ve yayımlanması;

çağdaş okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak amacıyla yazar, çizer ve yayıncıları özendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi;

çeviri çocuk edebiyatı sorunlarının çözümüne katkı verilmesi;

Türk okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatının dünya dillerine çevrilmesi için proje hazırlanması ve yürütülmesi;

şehir ve ülke ölçekli sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri, okuma alışkanlığı programları ve etkinlikleri düzenlenmesi;

okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünün bütün bileşenlerine yönelik atölye çalışmaları, seminer, sergi, fuar,  kurultay, ulusal ve uluslar arası kongre düzenlenmesi;

Bebek, Okul Öncesi, Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Kütüphanesi’nin ( ihtisas kütüphanesi ) ve ile resimli Çocuk Kitapları Müzesi’nin kurulması Çocuk Vakfı  Çocuk Edebiyatı Okulu’nun öncelikli kuruluş amacıdır.


Kuruluş Tarihi
        Nisan 1991

Birimleri

İçerik Belirleme

I    Program Hazırlama  Birimi

II   Araştırma ve Geliştirme Birimi

III  Eğitim Projesi Geliştirme Birimi

IV   Araştırma Projesi Geliştirme Birimi

V    Örgün Eğitim Birimi

VI   Yaygın Eğitim Birimi

VII  Medya Birimi

Faaliyet Konuları

a) Çocuklar için

 • Atölye çalışmaları
 • Çalıştaylar
 • Okuma programı uygulamaları
 • Yazar, çizer buluşmaları
 • Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürü dergisi

b) Yetişkinler İçin

 • Anne-babalara yönelik okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik gelişim evreleri çerçevesinde bilgilendirici seminerler
 • Öğretmenlere yönelik (okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe, orta öğretim) seminerler
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünü tanıtıcı yayınlar (broşür-katalog, kılavuz kitap)

c) Yazar ve Çizerler İçin

 • Bebek, okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünü çocuk ve yetişkinlere tanıtıcı yayınlar 

Uygulama Modeli

Çocuğa yönelik

 • Sunuma dayalı dersler
 • Atölye çalışmaları
 • Çocuklar için yazı ve metin resimleme etkinlikleri
 • Okullarda öğrenci-yazar-çizer buluşmaları
 • Aile, okul, kütüphane ortamlarında okuma programı uygulamaları
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik ihtisas fuarları ve kültürel etkinlikler
 • Sanal ortamlarda okuma alışkanlığı kültürünü özendirici tanıtıcı sesli ve görüntülü çalışmalar

Gündemdeki Etkinlikler

 • Okuma Kültürü Programı
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik kültürü seminerleri
 • Çalıştay ve uygulamalı eğitim programları
 • I. Türkiye Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Kongresi)
 • I. Türkiye Okuma Kültürü Kongresi


Çocuk Edebiyatı Okulu

Danışma Kurulu

Adnan Ay, Ahmet Efe, Aytül Akal, Prof. Dr. Alev Sınar, Ayşe İnan Alican, Betül Tarıman, Doç. Dr. Beyhan Kanter, ( Cahit Uçuk ), Dr. Burcu Tümer Öztürk, Prof. Dr. Cahit Kavcar, ( Cahit Zarifoğlu ), Çiğdem Sezer, Emel Kehri, Yrd. Doç. Dr. Ender Dandul, Ersin Şahin, Fatih Erdoğan, ( Fazıl Hüsnü Dağlarca) , Ferit Avcı, F. Füsun İyicil, Gökhan Akçiçek, Gülten Dayıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız, Doç. Dr. Hikmet Asutay, Doç. Dr. İbrahim Kıbrıs, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. İsmail Kaya, Mavisel Yener, Prof. Dr. Medine Sivri, Mehmet Güler, Dr. Meral Kaya, Mevlâna İdris Zengin, Miyase Sertbarut, Mustafa Delioğlu, Mustafa Ökkeş Evren, Mükremin Seçim, Prof.Dr. Nazan Erkmen, Necdet Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş, Prof. Dr. Nilüfer Tuncer, Nurten Deliorman, Dr. Oğuzhan Yılmaz, Osman Kehri, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Serap Deliorman, Sibel Demirtaş, Soner Hizarcı, Dr. Şehnaz Aliş, Şeref Bilsel, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel, Prof. Dr. Vefa Taşdelen, Vural Kaya, Yalvaç Ural, Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar, Yunus Bekir Yurdakul, Doç. Dr. Zeki Gürel.

 

Adres ve İletişim Bilgileri

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi

Zafer Sokağı No: 17 34371 Nişantaşı / İstanbul

Telefon: 0 212 240 41 96 – 240 23 83

Belgegeçer: 0 212 230 01 25

Elektronik Posta: cocukedebiyatiokulu@cocukvakfi.org.tr cocukvakfi@hotmail.com

Web Sitesi: www.cocukvakfi.org.tr

İyi Edebiyat Önce Çocukların Hakkıdır…

ENGLISH

 SCHOOL OF CHILDREN’S LITERATURE

 •          Our Mission
 •          Our Vision
 •          Departments
 •          Areas of Activity
 •          Application Methods for Children and Adults
 •          Members of the Advisory Committee
 •          Announcements
 •          Contact
 •          News
 •          Project: The Reading City of Sakarya
 •          Audiobooks
 •          Videos
 •          Children’s Literature Lecture Notes
 •          Children’s Literature Bibliography


Our Mission

The key criterion of raising a reader is language education. The most efficient source of language education is children’s literature.

Turkey is highly experienced in native language education. It also ranks among the world’s top countries in terms of teaching literacy. However, it cannot raise readers. Why? We can give four short answers to this question. First of all, the objective and function of teaching Turkish and literature do not aim raising readers.

Secondly, children’s and young adult books are not used in primary and middle school education. Thirdly, Turkey does not have the vision of teaching literacy on a national scale. Finally, Turkey has not been able to achieve the goal of becoming a society of readers that benefits from pedagogy and communication theories which use visual and written culture complementary to each other instead of using them against each other.

Why? The reality of reading habits of Turkey is the reality of its non-reading habits because there is no one responsible for the problem of reading habits in Turkey.

A reading Turkey can be achieved with a rooted and lasting cultural policy. Two questions need to be answered for Turkey to become a society of readers: One: Why don’t we read? Two: How can be become a society of readers? The transformation of the individual and the society will be delayed if the answers to these questions do not aim for a change in mentality towards books and reading.

One of the primary missions of Çocuk Vakfı (Child Foundation) is to help children adopt a culture of reading habits. Child’s right to develop for their benefit can only be realized through quality education. High quality children’s books with literary and artistic value are, without a doubt, the primary source that nurtures the child from infancy through every step of childhood and shapes social, cultural and societal development aside from language, cognitive and personality development. Society will remain at the level of literacy as long as parents, formal and non-formal education, society and state fail to make it their mission to raise a generation of mindful, selective and unbiased children who are capable of reading, understanding and thinking critically about what they read, and whose interests in reading has developed.

Our Vision

To spread the culture of preschool, children’s and young adult literature in order to raise individuals with reading habits and skills,

Do and support scientific research about benefitting from high quality books with literary and artistic value in formal and non-formal education,

prepare and publish guidebooks, periodicals and reports for children, parents and teachers as well as audiovisual and printed content,

Motivate authors, illustrators and publishers in order to raise the number of people working in contemporary preschool, children’s and young adult literature,

Contribute to solve the problems in translated children’s literature,

Design and run a project to translate Turkish preschool, children’s and young adult literature into other languages,

Organize city and nation-wide social and cultural responsibility projects, reading habit programs and activities,

Organize workshops, seminars, exhibitions, fairs, assemblies, national and international conferences aimed at all components of preschool, children’s and young adult literature,

Establish The Preschool, Children’s and Young Adult Literature Library (specialized library) and Museum of Illustrated Children’s Books are the primary reasons of the establishment of The School of Children’s Literature.

Date of Establishment       April 1991

Departments

Content Creation

I      Program Department

II     Research and Development Department

III   Education Project Development Department

IV    Formal Education Department

V     Non-Formal Education Department

VII  Media Department

Areas of Activity

a)     For children

 • Workshops
 • Reading program practices
 • Meetings with authors and illustrators
 • Magazine of children’s and young adult literature culture

b)    For adults 

 • Informative seminars on preschool, child and young adult developmental stages for parents
 • Seminars for teachers (preschool, primary and middle school, high school)
 • Publications on preschool, children’s and young adult literature culture (booklet, catalogue, guidebook)

c)     For authors and illustrators 

 • Informative publications on preschool, children’s and young adult literature culture for children and adults

Application Method

For children 

 • Presentation-based lessons
 • Workshops
 • Illustrative activities for children
 • Student-writer-illustrator meetings in schools
 • Reading programs in family, school, library environments
 • Specialized fairs for preschools, children and young adults and cultural activities
 • Audiovisual works to encourage and introduce reading habits on digital platforms

 Activities on the Agenda 

 • Reading Culture Program
 • Seminars on preschool, children and young adult culture
 • Workshop and applied education programs
 • Conferences (I. Children’s and Young Adult Literature Conference in Turkey)


School of Children’s Literature

Advisory Committee

Adnan Ay, Ahmet Efe, Aytül Akal, Prof. Alev Sınar, Ayşe İnan Alican, Betül Tarıman, Assoc. Prof. Beyhan Kanter, (Cahit Uçuk), Burcu Tümer Öztürk, Ph.D., Prof. Cahit Kavcar, (Cahit Zarifoğlu), Çiğdem Sezer, Emel Kehri, Asst. Prof. Ender Dandul, Ersin Şahin, Fatih Erdoğan, (Fazıl Hüsnü Dağlarca) , Ferit Avcı, F. Füsun İyicil, Gökhan Akçiçek, Gülten Dayıoğlu, Asst. Prof. Hayrettin Parlakyıldız, Assoc. Prof. Hikmet Asutay, Assoc. Prof. İbrahim Kıbrıs, Prof. İnci Enginün, Prof. İsmail Kaya, Mavisel Yener, Prof. Medine Sivri, Mehmet Güler, Meral Kaya, Ph.D., Mevlâna İdris Zengin, Miyase Sertbarut, Mustafa Delioğlu, Mustafa Ökkeş Evren, Mükremin Seçim, Prof. Nazan Erkmen, Necdet Yılmaz, Asst. Prof. Neslihan Karakuş, Prof. Nilüfer Tuncer, Nurten Deliorman, Oğuzhan Yılmaz, Ph.D., Osman Kehri, Prof. Sedat Sever, Prof. Selahattin Dilidüzgün, Serap Deliorman, Sibel Demirtaş, Soner Hizarcı, Şehnaz Aliş, Ph.D., Şeref Bilsel, Asst. Prof. Tacettin Şimşek, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel, Prof. Vefa Taşdelen, Vural Kaya, Yalvaç Ural, Asst. Prof. Yasin Mahmut Yakar, Yunus Bekir Yurdakul, Assoc. Prof. Zeki Gürel. 

Danışma Kurulu

Çocuk Edebiyatı Okulu Danışma Kurulu

Adnan Ay

Ahmet Efe

Aytül Akal

Prof. Dr. Alev Sınar

Ayşe İnan Alican

Betül Tarıman

Bestami Yazgan

Doç. Dr. Beyhan Kanter

(Cahit Uçuk)

Dr. Burcu Tümer Öztürk

Prof. Dr. Cahit Kavcar

(Cahit Zarifoğlu)

Çiğdem Sezer

Emel Kehri

Yrd. Doç. Dr. Ender Dandul

Ersin Şahin

Fatih Erdoğan

(Fazıl HüsnüDağlarca)

Ferit Avcı

F. Füsun İyicil

Gökhan Akçiçek

Gülten Dayıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız

Doç. Dr. Hikmet Asutay

Doç. Dr. İbrahim Kıbrıs

Prof. Dr. İnci Enginün

Prof. Dr. İsmail Kaya

Mavisel Yener

Prof. Dr. Medine Sivri

Mehmet Güler

Dr. Meral Kaya

Mevlâna İdris Zengin

Miyase Sertbarut

Mustafa Delioğlu

Mustafa Ökkeş Evren

Mükremin Seçim

Prof.Dr. Nazan Erkmen

Necdet Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş

Prof. Dr. Nilüfer Tuncer

Nurten Deliorman

Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz

Osman Kehri

Prof. Dr. Sedat Sever

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün

Serap Deliorman

Sibel Demirtaş

Soner Hizarcı

Dr. Şehnaz Aliş

Şeref Bilsel

Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek

Ülkü Ovat

Ümit Öğmel

Prof. Dr. Vefa Taşdelen

Vural Kaya

Yalvaç Ural

Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar

Yunus Bekir Yurdakul

Yusuf Dursun

Doç. Dr. Zeki Gürel

( Refik Durbaş )

Çocuk Edebiyatı Ders Notları

Aysel Yontar
Olcay Kirişoğlu
Duğsan Roll
Fatih Erdoğan
İsmail Kaya
Zeki Karakaya
Bertoit Brecht
Meral Alpay, Tarık Dursun, K. Fatih Erdoğan
Cemil Meriç
Aysel Yontar
Mustafa Ruhi Şirin
Cahit Kavcar
Winfred Kaminski
Ceyhun Atuf Kansu
Vefa Taşdelen
Sedat Sever
Firdevs Güneş
Necdet Neydim
Turgay Kurultay, Necdet Neydim
İnci Erginün
Meral Kaya
Gülten Dayıoğlu
Sabahattin Eyüboğlu
Barbara Rowley
Nilay Yılmaz
Michel Tournier
David Elkind
Mehmet Önal
Kemal Demiray
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Michael Ende
Meral Alpay
Walter Scherf
A. Ferhan Oğuzkan
Metin And
Haldun Taner
Monica Hughes
Hans Heino Ewers
Meral Kaya
İnci San
Nilay Yılmaz
İlber Ortaylı
Svend Otto S
Enver Naci Gökşen
Haper's Magazine
İbrahim Kıbrıs

Son 40 yılda Çocuk Dünyasına Hizmet Ödülleri

Çocuk Edebiyatı Okulu Projesi (1992)

Çocuklar İçin Şefkate Çağrı Kampanyası (1993’den bugüne)

Çocuk Hakları Okulu Projesi (1993)

Karagöz ve Kukla Okulu (1997)

Bosna Çocuksuz Kalmasın! Kampanyası

Kosova’da Çocuklar Ölmesin! Kampanyası

Öksüz ve Yetim Günleri (1994-2001)

Köy Okulları İçin Kitap Yardımı Kampanyaları

Çeçen Çocuklara Evlerimizi Açalım Projesi (1995-2001)

Deprem Çocukları ile Hayatı Paylaşmaya Gidiyoruz Projesi

I.İstanbul Çocuk Kurultayı (26-27 Haziran 2000)

Çocuk Başlangıçtır Ön Projesi

Çocuklar İçin Evet Deyin Kampanyası

I.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi

Okuyan Şehir Sakarya Projesi

Bosna İçin Kitap Kampanyası

Kosova’da Türkçe Öğrenim Gören Çocuklar İçin 17 Bin Kitap, 11 Bin Çocuk Dergisi

I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

I.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi