Türkiye Çocuk Yıllığı 2023

......

Medyada Çocuk Yıllığı

Türkiye'de her yıl sonunda çocukla ilgili bütün bileşenlerde izlenen süreçleri periyodik olarak değerlendirmek; veri temelli ölçülebilir bilgi kaynakları ile nicel ve nitel araştırma sonuçlarını "düşünce ve derleme" yazılarıyla belirginleştirmek; sorun değil sorumluluk ve çözüm odaklı yaklaşımla ülke ölçekli çocuk gerçeğini çocukluk tarihimiz bakımından belgelemektir.

Scroll Up