Dünya Çocuk Elçiliği

Ali Sami Palaz

Yazılı Görüş Bildirme

Değerli Çocuk Hakları Savunucuları,

İnsan haklarının savunulması, çocuk haklarının savunulmasından başlar.

Kurulacak Dünya Çocuk Elçiliği’nin çalışmaları çocuk üyeler ve ülkelerin çocuk hakları sözcüleri tarafından yürütülecek. Bu amaçla Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında dünya ölçekli çocuk ve yetişkin görüşü alınmasını amaçlıyoruz. Bu çalışmalar sonunda belirlenecek yönetim modeli gereğince ülkeler adına görev yapacak çocuk ve yetişkinler seçileceği gibi Dünya Çocuk Elçiliği yönetiminde görev alacak isimler de belirlenmiş olacak.

Dünya Çocuk Elçiliği için açıklayacağınız görüş ve önerilerinizle çocuklar için çocuklarla birlikte ödevlerin daha kısa yoldan gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu amaçla hazırladığımız ucu açık soruları sunuyoruz.

Dünya Çocuk Elçiliği’nin çocuk ödevlerinde birlikte çalışabilmek umuduyla…

Dünya Çocuk Elçiliği

Hazırlık Grubu

Yetişkin Görüşü İçin

(18 Yaş ve Sonrası)

Dünya Çocuk Elçiliği, çocuğu ilgilendiren her konuya çocuk merkezli bakılacağı ve önce çocuk görüşünün alınacağı; çocuk görüşlerinin bilinir ve erişilir duruma getirileceği; yetişkinlerin çocuğa saygı temelinde, çocuklar için, çocuklarla birlikte dünya çocuklarının öncelikli yüksek yararı ve esenliği için çalışacağı uluslararası ölçekli bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla yola çıkmaktadır.

  Birinci Soru

  Sizce bu tanım yeterli midir? Değilse önerinizi yazar mısınız?

  Dünya Çocuk Elçiliği için düşünülen bazı temel ilkeler şöyle:

  1. Dünyaya gelen her çocuk Dünya Çocuk Elçiliği’nin doğal üyesidir.
  2. Çocukla ilgili her ödevde, önce çocuk görüşünün alınması esastır.
  3. “İnsan” haklarının savunulması, “çocuk hakları”nın savunulmasından başlar.
  4. Çocuk ödev ve görevleri; insanın doğuştan ve sonra kazanılmış bütün haklarına ve onuruna saygı esasına dayalı olarak yürütülür.
  5. Hak ihlalleri karşısında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ve bütün uluslararası insan hakları hukuku belgeleri göz önünde bulundurulur.
  6. Dünya Çocuk Elçiliği çalışmalarına yön veren temel ilke ‘gönüllülük’tür.
  7. Dünya Çocuk Elçiliği hiçbir devletin, hükümet dışı kuruluşun veya ticari kuruluşun temsilcisi değildir. Elçilik, bağımsız, tarafsız ve kurumlar üstü kimliğe sahiptir.

   
  Soru İki
  Sizin önereceğiniz ilkeler var mı?

  Dünya Çocuk Elçiliği için şu faaliyetler öngörülüyor:

  Faaliyet Alanları

  1. Çocuk hakları sözcülüğü ve savunuculuğu
  2. Çocuk hakları alanında çocuk ve yetişkinlere eğitim
  3. Hak ihlallerini izleme ve bu ihlallere karşı tavır belirleme
  4. Gözleme ve raporlama
  5. Çocuk politikası geliştirme
  6. Arabuluculuk ve çözüm önerileri
  7. Etkili internet siteleri ve başkaca mecralarda bağımsızlığı sağlanmış bir biçimde çocuk görüşünün sürekli incelemeye açık biçimde ortaya konulabilmesi
  8. Mümkün olan her dünya dilinde çocukların görüşlerinin alınması ve bu görüşlerin bilinir ve erişilir duruma gelmesini sağlamak üzere çok boyutlu çalışmalar yapma

   
  Üçüncü Soru
  Önereceğiniz diğer faaliyet başlıklarını yazar mısınız?

   
  Dördüncü Soru
  Dünya Çocuk Elçiliği’nin yönetim modeline dair görüşlerinizi aşağıdaki sorular doğrultusunda yazarsanız seviniriz.

  Dünya Çocuk Elçiliği’nin yönetimi için model önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

  Çocuk ve yetişkin elçi ve sözcülerde aranması gereken kriterler neler olmalıdır?

  Çocuk ve yetişkin elçi ve sözcülerin tespiti için uygun yöntem ne olmalıdır?

  Dünya Çocuk Elçiliği’nin bir dernek statüsünde faaliyette bulunması öngörüldüğünden organların oluşumu, çocuk ve yetişkin seçim yöntemi nasıl olmalıdır?

  Ülke çocuk elçiliklerinin oluşumu ve merkez ile ilişkileri nasıl düzenlenmelidir?

  Diğer ülkelerdeki çocuk elçiliklerin kurulmasına ilişkin (ülke hukuklarındaki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla) ne gibi usul ve esaslar belirlenmelidir?

  Dünya Çocuk Elçiliği’nin uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkisi nasıl olmalıdır?

  Dünya Çocuk Elçiliği’ne bağışta bulunmak, mali destek sağlamak isteyenlere yönelik ne gibi bir yaklaşım benimsenmelidir? Örneğin “hiç bir hükümet kuruluşunun veya ticari kuruluşun desteğini kabul etmez” gibi ilkeler konulmasına ne dersiniz?


   

  Diğer Bilgileriniz

  Doğum Tarihiniz:

  Scroll Up