Dünya Çocuk Elçiliği

Ali Sami Palaz

Yazılı Görüş Bildirme

Değerli Arkadaşlarımız,

Evimizde, okulumuzda, şehrimizde, ülkemizde ve dünyada olan, yaşanan her şey, çocukları ilgilendiriyor. Buna karşın, karar verilmesi gerektiği zaman çocukların görüşü alınmıyor; hepimizi ilgilendiren konularda çocukların katılımı sağlanmıyor ve onlarla birlikte hareket edilmiyor.

Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden bu yana 30 yılda dünyada çocukların görüşlerinin alınmasıyla ilgili Unicef’in raporlarına göre: Dünyada çocukla ilgili konularda çok az sayıda çocuğun görüşü alınıyor ve alınan görüşlerin çok azı uygulanıyor... 

Çocukların katılımlarını sağlayarak görüş ve önerilerini dikkate alarak çocuk haklarının hayata geçirilmesi, izlenmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirmek için Dünya Çocuk Elçiliği kurulacaktır. Dünya ülkelerinden seçilecek çocuklar, çocukların sesini duyuracak dünyaya. Burada görev alacak yetişkinler ise çocukların sesini yetişkinlerin de duymasını sağlamaya katkıda bulunacak. Bunun yanında; çocukların yüksek yararına katkı sağlayacak kendi görüşlerini de ifade etme imkânı bulabilecekler. Çünkü Dünya Çocuk Elçiliği’nin asli üyeleri çocuklardır, sözcüleri de çocuklardır.

Çocukların görüşlerini merkeze alarak faaliyette bulunacak olan Dünya Çocuk Elçiliği’nin yapılanması da yine çocuk görüşleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında; çocuklar, Dünya Çocuk Elçiliği’nin amacı, ilkeleri, faaliyetleri ve elçiliğin nasıl yönetilmesini istedikleri gibi temel konularda görüşlerini paylaşabilecektir.

Bu çalışmalar sonunda belirlenecek yönetim modeli gereğince  ülkeler adına görev yapacak çocuk ve yetişkin elçiler seçilecek, Dünya Çocuk Elçiliği yönetiminde görev alacak isimler de belirlenmiş olacak. Bu nedenle, Dünya Çocuk Elçiliği için açıklayacağınız görüş çok önemli ve değerli.

Sizin için birkaç soru hazırladık. Bu soruları yetersiz bulursanız dilediğiniz görüşü açıklayabilirsiniz. Hatta bize yeni sorular da önerebilirsiniz.

Dünya Çocuk Elçiliği’nin çocuk ödevlerinde birlikte çalışabilmek umuduyla…

Dünya Çocuk Elçiliği

Hazırlık Grubu

Çocuk Görüşü İçin 

(18 Yaşa Kadar)

Dünya Çocuk Elçiliği’nin amacı için şöyle bir ön hazırlık yaptık:

  Birinci Soru

  Sizce bu amaç yeterli midir? Değilse, eksik olduğunu düşündüğünüz konuları veya kendi önerinizi yazar mısınız?

  Dünya Çocuk Elçiliği, çocuğu ilgilendiren her konuya çocuk merkezli bakılacağı ve önce çocuk görüşünün alınacağı; çocuk görüşlerinin bilinir ve erişilir duruma getirileceği; yetişkinlerin çocuğa saygı temelinde, çocuklar için, çocuklarla birlikte dünya çocuklarının öncelikli yüksek yararı ve esenliği için çalışacağı uluslararası ölçekli bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla yola çıkmaktadır.

  Dünya Çocuk Elçiliği’nin çalışmalarında ona yol gösterecek ilkelerle ilgili bazı örnek öneriler hazırladık:

  1. Her çocuk, Dünya Çocuk Elçiliği’nin doğal üyesidir.
  2. Çocukla ilgili her ödevde önce çocuk görüşünün alınması esastır. Çocuğun görüşünün alınmadığı ve yine çocuğun görüşünün değerlendirildiği hususunda ikna edici açıklama yapılmamış her karar (ülke farkı gözetilmeksizin) eksiktir.
  3. Dünya Çocuk Elçiliği hiçbir devletin, hükümet dışı kuruluşun veya ticari kuruluşun temsilcisi değildir. Elçilik, bağımsız, tarafsız ve kurumlar üstü kimliğe sahiptir.

   
  İkinci Soru
  Sizin önereceğiniz ilkeler nelerdir?

   
  Üçüncü Soru
  Dünya Çocuk Elçiliği için düşünülen bazı faaliyetler şöyle:

  1. Çocukların görüşünü alma konusunda etkili ve gerçekçi yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapma
  2. Çocuk hakları eğitimi verme
  3. Çocukların uğradığı hak ihlallerini ortaya koymak üzere izleme, gözleme ve raporlama çalışmaları yapma
  4. Hak ihlallerini sonlandırmak amacıyla arabuluculuk çalışmaları yapma

  Sizin yapılmasını önerdiğiniz faaliyetleri yazar mısınız?

   
  Dördüncü Soru
  Dünya Çocuk Elçiliği’nin nasıl yönetilmesini arzu edersiniz? Örneğin çocuk ve yetişkin üyelerin eşit sayıda olduğu bir yönetim kurulu olabilir mi? Sadece çocukların yönettiği, yetişkinlerin onlara danışmanlık yaptığı bir modeli mi tercih edersiniz? Kendi yönetim modeli önerinizi yazar mısınız?

   

  Diğer Bilgileriniz
  Scroll Up