Çocuk ve Medya Hareketi

Berk Öztürk

Nasıl Katılabilirsiniz ?

Çocuk ve Medya Hareketine Nasıl Katılabilirsiniz?

Geleceği düşünün: Çocuklar yapıları gereği medyanın olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen grup.
Bugünün çocuklarının yarının toplumunu oluşturacağını lütfen unutmayın.

Araştırın, Öğrenin: Çocuk ve medya ilişkisine yönelik bir çok farklı yaklaşım var. Farklı ülkelerin ve
kurumların bu konuya karşı tutumlarını araştırın. Kendi fikrinizi geliştirirken edindiğiniz bilgilerden faydalanın.

Çocuklara Öncelik Verin: Çocuklarımızın bütün haklarını yaşayarak büyümesi olumsuz etkilerden mümkün
olduğunca korunması hepimizin sorumluluğu. Bu yüzden çocukların medya okuryazarlığı becerilerini
geliştirmek için elinizden geleni yapın, onlara aldıkları bilgilerde seçici olmalarını öğretin.

Desteğinizi Gösterin: Çocuk ve Medya Hareketi ancak sizin açık desteğinizle başarılı olabilir İletişim
araçlarının çocukları göz önünde bulunduracak şekilde düzenlenmesini talep edin. Çocuk haklarına saygılı bir
medya için bir adım da siz atın.

Öncü Olun: Büyük değişimler bireylerden başlar. Siz de kendinizden başlayın. Çocuk ve medya konusunda
fikirler, projeler geliştirin.

İzleyici değil taraf olun: Çocuk ve medya ile ilgili tüm taraflar 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi'nde bir
araya gelecek. Orada alınan kararlarla İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi yayınlanacak. Bu kararların.
takipçisi olun. Uygulanmalarını talep edin.

Çocuk ve Medya İzleme Kurulu

Çocuk ve Medya Hareketi her şeyden önce toplumun öncülüğünde başlayan bir hareket. Toplumun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle de her geçen gün biraz daha büyüyor. Çocuk ve Medya Hareketi'nin örgütlenme faaliyetleriyse Çocuk ve Medya İzleme Kurulu çevresinde gerçekleşecek.

Medyanın çocukları etkileyen bütün süreçlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla sivil ve alan uzmanlarından oluşacak ve çocukların ve yetişkinlerin 4'er yıl görev yapacağı Çocuk ve Medya İzleme Kurulu oluşturulacak ve daimi sekretaryası kurulacaktır. Kurulun amacı, işlevi ve görev tanımlarını belirleyen yönerge hazırlanacaktır.

Scroll Up