Çocuk ve Medya Hareketi

Berk Öztürk

Çocuk ve Medya Hareketine Çağrı

Bu ülkenin vatandaşları, ailenin bireyler, toplumun ve her türlü sivil toplum kuruluşunun üyeleri olarak,
kamunun da desteğiyle, geleceğimizi ve çocukları medyanın olumsuz etkilerinden korumak ve çocuklara
medya karşısında yetki verecek bir medya okuryazarlığına öncülük etmek amacıyla Çocuk ve Medya
Hareketi'ni hep birlikte başlatıyoruz.

Çocuk ve Medya Hareketi kapsamında, medya profesyonellerin. eğitimcileri, anneleri, babaları ve cocuklar,
kısacası herkesi medya okuryazarlığının ve çoklu okuryazarlkların gönüllü öğretmenleri olarak harekete
geçmeye ağınyoruz.

ÇOCUK VE MEDYA HAREKETİ'NDE NELER OLACAK?

Çocuk ve Medya Hareketi çercevesinde biz. çocukları medyanın olumsuz etkilerinden korumak ve
cocuklarımızı medya karsısında yetkilendirmek icin gereken her seyi yapmaya hazı. Öncelikle topluma
cocuk ve medya bilinciyle medya okuryazarlığı becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun mümkün
olmasını sağlamak için çalışmaya başlıyoruz.

14-15 Kasım tarihinde yapılacak 1 Türkiye Çocuk ve Medya Kongres'yle tüm dünyanın yasadığı bu soruna,
kalıcı çözümler getirmek için toplanıyoruz. Kongre öncesinin tüm birikimiyle İstanbul Çocuk ve Medya
Bildirgesi'ni yazmayı hedefliyoruz. Ama yapacaklarımız bununla sırrı değil. Çocuk ve medya konusunda
herkesi bilinçlendirmek için kararlıyız. Şehir. kasaba, köy demeden, ülkemizin her bölgesinde etkinlikler
yapmayı planlıyoruz. Çocukları ve yetişkinler bilgilendirecek kaynaklar üretmeyi amaçlıyoruz. Çocuk ve
Medya Hareketi'ni her kalpde, her zihinde ve ülkemizin her kösesinde başlatmak istiyoruz.

ÇOCUKLARA ÇAĞRI

Biz de dergiler, televizyonu, bilgisayarı interneti ve sosyal medyayı çok seviyoruz.
Ama sizi daha da çok seviyoruz.

Sizleri, arkadaşlarınız, kardeşlerinizi korumak için tüm yayın ve programları sizin çin daha yararı hale
irmeye çalışacağız.

Ancak buna gücümüzün yetmeyeceğinin de farkındayız. Medya, size saygılı bir anlayışa gelinceye kadar
medya okuryazarlığını hep birlikte öğreneceğiz ve medyayı vine birlikte dönüştüreceğiz.

O yüzden siz de bize vardım edin. Örneğin bugün biraz televizyon izleyin biraz da kitap okuyun. Bunu
alışkanlık edinin. Ne kadar okursanız, © kadar bilgilenirsiniz. Okuduğunuzu daha iy anlar, neyin doğru neyin
yanlış olduğunu öğrenirsiniz. her seyi daha iy anlamaya başlarsınız. Böyle olunca inanın televizyon izlemek
bile çok daha eğlenceli bir hale gelecektir.

Hatta arkadaşlarınız. öğretmenlerinz. anne babalarınızdan size katılmasını isteyin Bizden onlara da.
bahsedin. Siz de Çocuk ve Medya Hareketi'nin bir parçası olun.

ANNE BABALARA ÇAĞRI

Çocuklarınız izlediği, okuduğu her şeyi kolayca benimser ve kendilerini şekillendirmesine izin verir. Onların
ne izlediğine dikkat edin. Olumlu etkiler yaratacak yayınlara ulaşmaları için elinizden geleni yapın.

 • Çocuklarınıza okuma kültürü kazandırmaya çalışın. Çünkü kitaplar; TV, internet, dergi gibi medya Araçlarına bir alternatif olduğu gibi, çocuklara yeni bakış açıları da kazandırır. Düşünmenin gücünü farketmelerini sağlar, kendilerine ait fikirler üretebilmenin zevkini yaşarlar ve belki de en önemlisi düşünce dünyalarının sınırlarını genişletebilirler.
 • Çocuklarınızı medya okuryazarlığını geliştirmeye özendirin. Medya okuryazarlığı gelişen çocuklar bir Yandan medyanın toplum üzerindeki etkisini anlarken diğer yandan toplumun da medyayı etkileyebilme gücü olduğunun farkına varır. Sadece medya mesajlarını değil, bu mesajların arka
  planını da okuyabilir ve kendi mesajlarını da kendisi oluşturabilir.
 • Çocuklarınızla yakından ilgilenin. Onları bir TV karakterinin büyütmesine izin vermeyin. Unutmayın medya okuryazarlığı eğitimi ailede başlar!
 • İletişim araçlarının çocuklarınızı göz önünde bulunduracak şekilde düzenlenmesini talep edin.
 • Çocuk ve Medya Hareketi'yle ilgili gelişmeleri yakından takip edin. Başkalarını da yönlendirin. Çevrenizdekilere bizden söz edin.
 • Medya sorunu sadece anne babaları ilgilendirmiyor, unutmayın. Sizin çocuklarınız bu toplumun geleceği. Çevrenizdekilere bunu hatırlatın.

OKULLARA, EĞİTİME VE ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI

Öğretmenler hem bir örnek olarak, hem de çocuklara yol göstermeleri açısından çok önemli bir yere sahipler.

 • Çocukların etkilenmeye ne kadar açık olduğunun farkındasınız. İzleyip okudukları yayınların takipçisi olun.
 • Onları olumlu etkileyecek yayınlara yönlendirin. Olumsuz yayınlara karşı uyarın.
 • Çocuk ve Medya ilişkisi il ilgili kaynaklar edinin. Bu kaynakları çocuklar ve velileriyle paylaşın.
 • Profesyonel tecrübelerinizden faydalanın. Bu sorunun çözümü için projeler geliştirin. Bunları bizlerle paylaşın.
 • Çocuklara medya okuryazarlığı kazandırmanın yollarını arayın. Bu konuda bilgilenmek isteyen velileri ve meslektaşlarınızı bilgilendirmeyi unutmayın. Okul öncesi öğretmeni olabilirsiniz; Öğrencileriniz anne babalarından sonra medya kahramanlarını tanıyor, model alıyor.

Sınıf öğretmeni olabilirsiniz; Öğrencilerinizle en çok vakit geçiren öğretmen sizsiniz ama artık güçlü bir rakibiniz var.

Türkçe öğretmeni olabilirsiniz; öğrencilerinizin dil becerilerini artık medya geliştiriyor, değiştiriyor, öğrencileriniz medyayı okuyor, medyayla yazıyor.

Sosyal Bilgiler öğretmeni olabilirsiniz; 21. yüzyılın vatandaşlarını medya etkiliyor, yönlendiriyor. Fen bilimleri öğretmeni olabilirsiniz; öğrencileriniz sağlığı bugün medyanın elinde, Hangi branştan olursanız olun medya size ilgilendiriyor. Unutmayın!

 • Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırın. Etkili bir medya okuryazarlığı eğitimi bu alışkanlığın üzerine inşa edilirse başarılı olunabilir.
 • Medya okuryazarlığı başta olmak üzere çoklu okuryazarlıklar hakkında araştırma yapın. Edindiğiniz bilgileri öğrencilerinizle paylaşın!
 • İletişim araçlarının çocuklar üzerindeki etkilerini çocuklarla ve aileleriyle paylaşın. Onlara Çocuk ve Medya Hareketi'ni anlatın.

MEDYAYA ÇAĞRI

Çocuk ve medya konusu çok katmanı olan ve belirsizlikler içeren yerel ve küresel bir sorun. Tek sorumlu ve sorunlu medya değil, Ancak medya bu sorunun en önemli taraflarından biri. Bu yüzden medya kurumlarına ve yetkililerine çok görev düşüyor.

 • Çocuğa saygılı yayıncılığı içselleştirin.
 • BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ölçüt ve ilkelerine dayalı ve 'hak temelli bir yayıncılığın öncüsü olun.
 • Oto kontrollerinizi geliştirin. Yaptığınız her yayının çocuklara da ulaştığını unutmayın.
 • Çocuk ve medya ilişkisini tüm boyutlarıyla değerlendirmeye çalışın.
 • Haberler verilirken çocuğun istismar edilmemesine özen gösterin.
 • Medyanın sadece eğlendirme değil aynı zamanda bilgilendirme görevi olduğunu da unutmayın.
 • İyi niyetli de yapılsa bazı çocuk haberlerinin çocukları etkileyebileceğini unutmayın. Çocuk haberleri yapanların, çocuklarla iletişim konusunda uzman çocuk muhabirleri olmasına dikkat edin.
 • Çocuklarla ilgili haber yaparken UNICEF ve UNESCO gibi uluslararası kurumların belirlediği etik ilkelerine uyun. Çalıştığınız yerlerde bunların uygulanmasını teşvik edin.
 • Yayınlarınızın sadece çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik değil, olumlu etkilerini de artırmaya yönelik olmasına dikkat edin.
 • Çocuk kanalları düzenlerken ya da çocuk programları yaparken çocukların müşteri olmadığını hatırlayın ve hatırlatın. Ticari amaçların çocuk haklarını gölgelemesine izin vermeyin.
 • Çocuk ve Medya Hareketi çocukların ekran karşısında olduğunu hatırladığınız an beyninizde başlar.Bunu hatırlayın ve meslektaşlarınıza hatırlatın. Gerek temel ölçütlerde gerekse uygulamada bunun bilinciyle hareket edin.
 • Çocukları olumsuz etkileyebilecek programlara gerekli uyarıları koymayı asla unutmayın.
 • Yayınlarınızla ilgili geri dönüşleri değerlendirirken, çocukların da görüşlerini almayı unutmayın. Çocuklara da kulak verin.
 • Payınıza düşeni yapın, bu hareketin, bu bilincin yaygınlaşmasını sağlayın.
 • Çocuk ve Medya Hareketi'ne destek verin.

TÜM TÜRKİYE'YE ÇAĞRI!

Çocuk ve medya konusu herkesin sorunu. Çözümü de ancak herkesin sorumluluğunu kabul etmesiyle gerçekleşebilir Biz sizi üzerinize düşeni yapmak, çözümün bir parçası olmak üzere Çocuk ve Medya Hareketi'ne davet ediyoruz.

Ülkemizin okuma alışkanlığı kazanması, medya ve çoklu okuryazarlıklar konusunda bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve bu sayede çocuk ve medya sorununa çözüm üretebilmesi için annelerin, babaların, Öğretmenlerin, yazarların, ressamların, sinemacıların, pilotların, kaptanların, doktorların, askerlerin, politikacıların, muhtarların, valilerin, iş insanlarının, kısaca herkesin bu konunun gönüllü öğretmenleri olmalarını istiyoruz.


Scroll Up