Çocuk ve Medya Hareketi

Berk Öztürk

Çocuk ve Medya Hareketi Nedir?

Çocuk ve Medya Hareketi Nedir?

İlk Adım!
Çocuk ve Medya Hareketi hepimiz icin yepyeni bır baslangıc. Cocuklanmızı medyanın olumsuz etkilerinden korumak ve onların medyanın olumlu etkilerinden fazlasıyla yerarlanınalannı sağlamak amacıyla atılan ılk adımın, ortaya koyulan ılk örgütlü tabanın adı.
Sınırı Sonu Yok!
Bu hareketin bir sınırı, bir sonu yok. Amac cocuklanrrozı büyük ve güçlü medya kuşatması karşısında korumak cin gereken anlayışı oluşturmak Bu amacla söylenen her sözü. ortaya konan her fikri ya da yapılan her seyı Çocuk ve Medya Hareketi'nin içinde kabul ediyoruz.
Hepimizin sorunu!
Coruk ve medya konusu tok katmanı olan ve belirsizlikler ıceren bir sorun. Tek sorumlu ve sorunlu medya değil. Bu konunun taraftan da yalnızca cocuklar ve medya değil. Medya. anneler ve babalar. öğretmenler ve öğrenciler. sivil toplum kuruluşları. üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere tüm toplum olarak hepimizi ılgilendiriyor.
Dünyanın Sorunu!
Bu sorun sadece bizim toplumumuzla ılgii de değil. Coruk ve Medya Sarmak tüm dünyada varolan bir sorun. Bu yüzden cocuk ve medya Ilişkisini geniş bir cercevede dünya ökeğinde incelemek gerekiyor. Ortaya cihan cözürnleri de tüm dünya cocuklarına faydalı olması bilinci ve isteğiyle üretmeyi amaçlıyoruz.
Önce Birey!
Bu hareket sadece bir tavır ya da davranış şekli değil. Aslında; Iletişim araçlarının karşısında çocukların da olduğunu fark ettiğimiz an. Çocuk ve Medya Hareketi beynimizde belirgınlesmeye başlar. Çağdaş bireyler olmanın vicdamyla kalplerimızde yeşerir. YaptıklarımızIa. hareketlerimizle ve soyledıklerimizle yayılır. Eğer birey olarak her birimiz bu aramalarda derlersek toplum olarak bu konuda gereken büyük atılım yapabiliriz.
Sorunun değil çözümün bir parçası: Çocuklar
Biz cocukları sadece sorunun bir parçası olarak görmeyi reddedıyoruz. Çocukların çözümün de bir parçası olduğu anlayışıyla hareket etmek en önemli dayanak noktarnız. Günkü inanıyoruz ki çocukların kendilerine özgü bakış acısı ve geniş hayal gücü sadece medya konusunda değil hemen her konuda geleceğimize ışık tutacak en önemli kaynak.
Akıllı ve Etkili Medya Kullanımı!
Bizim asıl amacımız değişim ve gelişim. Bu amaca ulaşmak için çocuklarımızın medyayı akıllı ve etkili kullanabilrnesi gerekiyor. Bu yüzden onlara medya okuryozarlığı becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Ancak bu tek basma yeterli değil. Başta medya okuryezarlığı olmak üzere çocuklarımızın coklu okuryazarlık becerilerini geliştirmek istiyoruz.
1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Tek basına somut çözüm aramlan yeterli değil. Çocuk ve Medya bilincinin oluşması için gereken düşünsel alt yapının oluşturulması. stratejilerin belirlenmesi de en önemli amaçlorımızdan biri. Bu amaca ulaşmak cin de Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 belgesini hazırlamaya basladik.14-15 Kasım 2013 tarihinde I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresini düzenleyeceğiz. Böylece Coruk ve Medya Hareketi'nin çözüm stratejilenni ve düşünsel alt yapısını hep birlikte oluşturmayı planlamyoroz. öncelikle çocukların da görüş bildirmek üzere katılımcı olacağı ve çocuk ve medya konusuyla ilgili tüm tarafların katılımının hedeflendiği bu kongrede. ortaya çıkacak stratejinin Çocuk ve Medya Hareketi'nin ilerlemesi yönünde en önemli alt yapıştı oluşturacağını öngörüyoruz.

Çocuk ve Medya Hareketi'nin Amacı

Coruk ve Medya Hareketi'nin amacı,  çocuklarımızı medyanın olumsuz etkilerinden korumak olumlu etkilerinden fazlasıyla yararlanmalannı sağlamak ve bu konuda gereken bilinci oluşturmak Daha yahu, bır ifade ıle ifade etmek gerekirse, amacımız Türkiye'de medya okurytızarlığı hareketini baslatmak ve gerceklestirmek. Bu amaca ulaşmak icin cocuklarımıza medya okuryazarlığı becerilerini: medya mesajlarına bilinçli ve etkili bir sekilde erismeyı, yine bu mesaflan elestırel bır gözle analiz etmeyi ve değerlendirmeyi ve Wirattel, duyarlı ve sorumlu bir sekilde kendi mesajlannı kendilerinin oluşturabılmesini öğretmernız gerekiyor. Bunun yolu da medya okuryazarlığı eğitiminden geziyor.

Medya Okuryazarlığı

Okuryazarlık tarih boyunca kılıktan kılığa girmiş: sayfanın üzerinde yazılı harfleri okumak onun girdiği kılıklardan yalnızca bir tanesi diyor Albert Manquel. Gün olmuş dumanı okuyan kızılderilide, gün olmuş örülmekte olan bir halının desenıni okuyan dokumacıda ve gün olmuş çocuğunun yüzünde neşe, şaskınlık yada korku okuyan anne babada hayat bulmuş okuryazarlık. Hayatımızı medyanın sardığı bir zamanda hangi kılığa girmiş olabilir okuryazarlık? Seste mi gizli, sözde mi. yazıda mı. yoksa görüntüde mı? Bu sorunun cevabının sadece harfleri okumak olan geleneksel okuryazarlık olmadığı aşikar.

Bilindiği gibi geleneksel okuryazarlık. çocuklarımızın bilinçli birer yurttaş olarak hayallerini sürdürebilmeleri için kazanmaları gereken hayati bir beceri idi. Ancak bu durum günümüz için artık yeterli görülmemektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak gittikçe daha karmaşık hale gelen yaşam, beraberinde okuryazarlık dışında farklı becerılerin de kazanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu, birçok yeni okuryazarlık türünün ortaya çıkması demek.

Bunlar arasında okuryazarlığa yüklenen nitelikleri en fazla hak eden yeni okuryazarlık çeşidi medya okuryazarlığı. Kısaca medyanın diliyle okuyup yazabilme becerisi olarak tanımlayabileceğımiz medya okuryazarlığı bireyin ihtiyaç duyduğu bilgiyi kitap, gazete, radyo. televizyon reklam panosu ya da Internet gibi farklı medyalardan elde edebilmesi: elde ettiği bu bilgiler, gerçekler. görüşler, değerler, bakış acıları, önyargılar ve kalıp yargılar gibi unsurları dikkate alarak cözümlernesi: yine elde ettiği bilginin uygunluğu. doğruluğu ve güvenılirlıği gıbı konularda bir karara varabilmek icin değerlendirmeler yapabilmesi; bir de kendini etkili bir sekilde ifade edebilmesi için kendi mesajlarını kendisi üretebilmesi ve sırayabılmesi olarak açıklanabilir.

Çocuklarımıza medyanın diliyle okuyup yazabilmeyi öğretmek 21. yüzyılın en önemli gerekleri arasında yer almakta ve pek tok otorite tarafından bir hayat boyu geliştinlebilecek bir beceri olarak değerlendırilmektedır. Medya hayatın her akınıyla ilgili olduğu için bu becerinin öğretimi de herkesi ilgilendirmekte. Okul öncesinde ebeveynleri ve formal eğitim sürecinde ebeveynlerle birlikte öğretmenler, ılgilendiriyor ve sonrasında da bireyin yetişkin olarak kendi çabasıyla devam ediyor. Konunun bir tarafı olarak MEB ve RTUK başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kurulusu var. konunun bir diğer tarafı olarak medya var. Ve daha pekçok paydas. Ancak bu sürecin öznesinde çocuklarımız var: medya okuru ve medya yazarı olacak çocuklarımız...

Scroll Up