Çocuk Medya Hareketi

Berk Öztürk

Kaynakça

18 yaşından Küçük Çocuklar ve Gençlerle ilgili Etik Kurallar Çerçevesinde Habercilik için İlkeler ve Kılavuzlar (İngilizce)
Çocuk Hakları ve Medya: Gazeteciler için Kılavuz, Uluslar arası Gazeteciler Federasyonu; Medya ve Özel Koruma Gereksinimi Olan Çocuklar için (iç belge) (İngilizce)
Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi
Medya ve Çocuk Hakları (İngilizce)
Medya ve Çeşitlilik Klavuzu-Çocuk
BBC Çocuk Koruma Politikası
BBC Çocuklarla Çalışma Kılavuzu
Scroll Up