Çocuk ve Medya Hareketi

Berk Öztürk

Çocuk ve Medya Hareketine Siz De Katılın!

Çocuk ve Medya Hareketine Siz De Katılın!

Büyüklerimiz diyor ki;

Yaşadığımız dijital çağda medya bağımlısı değil. medya okuryazarı bir toplum olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yolculuğa sizinle başlıyoruz. Sizi önemsediğimiz gibi çabalarınızı ve katkılarınızı da çok önemsiyoruz. Sizinle birlikte bu hedefi başarabileceğimize inanıyoruz!

Biz sizi çok seviyoruz ve bizim gibi yaşamanızı değil bizden çok daha güzel koşullarda yaşamanızı istiyoruz! Tüm istediğimiz bu ve bütün çabalarımız bunun için!

Bizimle birlikte Çocuk ve Medya Hareketini başlatın!

Çocuk ve Medya Hareketi Bizim Hareketimiz. Herkesi Davet Edelim!

Çocuk ve Medya Hareketi kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla kısacası büyük küçük tüm çocuklarla ilgili. Bu yüzden bizim hareketimiz!

Ama bu hareketin başarıya ulaşabilmesi için herkese görev düşüyor. Bu yüzden büyük küçük herkesi bize katılmaya çağıralım. Mesela arkadaşlarımıza okuduğurnuz bu kitapçığı verelim. Onlara da aynı bizim yaptığımız gibi bu kitabı okumalarını söyleyelim. Eğer onlar da okur, sonra başka arkadaşlarına verirse, bir
kitaptan bir sürü çocuk yararlanır. Bir sürü arkadaşımız bizim gibi bilinçlenir.

Büyükleri de elimizden geldiğince uyaralım. Haberi olmayan büyüklere de Çocuk ve Medya Hareketi'ni anladığımız kadarıyla anlatalım. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatalım.

Onlara hatırlatırken bir şeyi de asla unutmayalım: Evet biz küçük olabiliriz ama bizim de aklımız var. Bizim de haklarımız var. Sağlıklı bir şekilde büyümek de en önemli haklarımızdan biri. Bu hakkımıza büyük küçük
herkes saygı duymak zorunda.

Scroll Up