Çocuk ve Medya Hareketi

Berk Öztürk

Okumak Her Şeye İyi Gelir

Medya Okuryazarı Olmak İstiyorum

Medya okuryazarlığını kısaca medyanın diliyle okuyup yazabilme becerisi
olarak tanımlayabiliriz. Dört tane alt beceriden oluşmaktadır:
1. Erişim Becerisi: İhtiyaç duyduğumuz bilgiyi kitap, gazete, radyo,
televizyon, reklam panosu ya da İnternet gibi farklı medyalardan elde
edebilmemiz.
2. Analiz Becerisi: Elde ettiğimiz bu bilgilerin içerisindeki doğruları,
yanlışları, fazlalıkları, eksiklikleri ve ihtiyacımız olanları
belirleyebilmemiz için bunları çözümlememiz.
3. Değerlendirme Becerisi: Yine elde ettiğimiz bilginin uygunluğu,
doğruluğu ve güvenilirliği gibi konularda bir karara varabilmek için
değerlendirmeler yapabilmemiz.
4. Üretim Becerisi: Son olarak da kendimizi etkili bir şekilde ifade
edebilmek için kendi mesajlarımızı kendimizin üretebilmesi ve
yayabilmesidir.

Bir medya okuryazarı olarak medyaya sorular sorarız. Okuduğumuz her haberi,
dinlediğimiz her reklamı ve izlediğimiz her programı eleştirel bir gözle
sorgularız. İster bir broşür, ister bir e-posta, isterse bir şarkı olsun tüm medya
mesajlarına aşağıdakilere benzer sorular sorarız:

Medyaya Sorular Soralım!

  • Bu mesaj kim ya da kimler tarafından üretilmiştir?
  • Herkes bu mesajı bizim anladığımız gibi mi anlıyor?
  • Bu mesaj kimler için hazırlanmıştır ve neyi amaçlamaktadır?
  • Söz edilenlerin ne kadarı gerçekten, ne kadarı görüşten oluşmaktadır?
  • Bu mesajın bakış açısı nedir?
  • Bizi etkilemek için hangi teknikler kullanılmaktadır?

Unutmayalım! Medya okuryazarlığı yaşadığımız çağın en önemli
becerilerinden birisidir. Bir günde, bir haftada ya da bir yılda kazanılacak bir
beceri değildir medya okuryazarlığı; hayat boyu geliştirilecek bir beceridir!

Scroll Up