Çocuk ve Medya Hareketi

Berk Öztürk

Okumak Her Şeye İyi Gelir

Kil Tabletten Bilgisayara

Eskiden kil tabletler varmış, artık tablet bilgisayarlar var. Eskiden kitaplarda yalnızca yazı ve görseller vardı. Artık basılı kitaplar dışında e-kitaplar var. E- kitaplarda hikayeyi sesli olarak dinleyebiliyoruz. Ses efektleri ve videolar bulabiliyoruz. Yaşadığımız bu çağa dijital çağ diyoruz. Günümüz vatandaşı artık çok boyutlu bir dünyada yaşıyor ve bu dünyada yaşayabilmesinin gerektirdiği beceriler de çok boyutlu. Artık geleneksel okuryazarlığın yanında başka okuryazarlıklara da sahip olmamız gerekiyor. Dijital çağ;

  • Medya okuryazarlığı; TV, gazete ve İnternet gibi medya araçlarını kullanmayı, istediği bilgileri elde etmelerini, analiz etmelerini ve değerlendirmeleri ve kendi düşüncelerini yine bu araçlarla ifade etmelerini gerektirir;
  • Teknoloji okuryazarlığı; bilgisayar, cep telefonu, tablet bilgisayarlar gibi teknolojileri kullanabilmelerini gerektirir;
  • Bilgi okuryazarlığı; bilginin deposu olmayı değil kullanıcısı, üreticisi ve dağıtıcısı olmayı gerektirir.
  • Görsel okuryazarlık; sadece ses ve yazıları değil görüntülerin doğrudanveya dolaylı olarak verdiği mesajları okuyabilmeyi ve daha birçok okuryazarlığı öğrenmeyi gerektirir.

Özetle her dönemin gereksinimlerine göre okuryazarlığın anlamı değişmektedir. Medya okuryazarlığı bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına göre okuryazarlığın girdiği kılıklardan biridir.

Scroll Up