Çocuk Hakları Okulu

Coşkun Aral

Tanıtım Metni

Allah, öpücüğe varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever.
Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kuruluş Gerekçesi

Dünyada bütün insanlığın hiç tereddüt etmeksizin kabul ettiği ortak bir sorun vardır: Çocuk sorunu. Bu ortak kabule rağmen dünyanın ve insanlığın çözümüne yönelemediği alan da çocuk sorunudur.

Hiç şüphe yok ki, çocuk alanı kök sorunları olan çok yönlü bir evrendir. Ve dünya bu sorunları çözmek için bir türlü yörüngesine girememiştir. Çocuk sorunlarının sürekli ertelenmesinden ise yetişkin bireyler, toplum ve Devlet yanında içinde yaşadığımız dünya düzeni sorumludur.

İnsanlığın çocuk sorunlarının çözümüne yönelemeyişinin temel nedeni ise çocuk ve çocuk hakları alanındaki anlayış ve toplumsal tutarlılık eksikliğidir. Dünyanın 7 kıtasındaki bütün çocuk sorunları görünür duruma geldiği halde bu karmaşık sorunların çözümüne yönelme cesareti gösterilememiştir. Bu kayıtsızlığın nedenleri ve sonuçları üzerinde ayrı ayrı eğilmeyi gerektirmektedir.

Çocuk konusu en geniş anlamına medeniyetin bütüncül yaklaşımıyla kavuşur. Medeniyetin güzellik, iyilik, erdem, doğruluk ve adalet idealleri olmadan çocuk meselesini anlamlandırma imkanı yoktur. Medeniyetler çocukla yenilenebilir ve varolabilir. Çocuk sorunlarının çözümüne medeniyetin çocuk bilgisiyle yönelmedikçe de hiçbir kök çocuk sorunu çözülemez.

Yaşadığımız yüzyıl karmaşık birçok çocuk sorununu devralmış bir yüzyıldır. Medeniyet dairemiz teorik düşünce bakımından ne kadar büyük bir geleneğe sahip olursa olsun, içinde bulunduğumuz modern çağın gerçeğiyle yüzleşmedikçe ve sınanmadıkça doğru çözüm üretmenin eşiğine yaklaşamaz.

Çocuk Vakfı, kurulduğu günden bu yana, çocuğun haklarını bütüncül bir yaklaşımla merkeze alarak, öncelikle yetişkin bireyleri, toplumu, Devlet’i çocuk gerçeğinde buluşturmak ve çocukla yüzleştirmeyi amaçlıyor. Bunun için de öncelikle bütün özneleri yeni bir çocuk okuması için düşünce sancıları çekmeye çağırıyor…

Kuruluş Amacı

Medeniyetin güzellik, iyilik, erdem, doğruluk ve adalet idealine dayalı, doğan her çocuğun mutlu bir aile içinde ve insanın çocukluk döneminde çocuk olma, çocuk gibi ve temel yararına öncelik verilerek yaşaması; doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi; güç koşullarda kalması durumunda korunması; kendini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve her türlü ayrımcılık karşısında medeni, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını bilmesi ve bu hakların hayata geçirilmesini talep etmesi yanında haklarının yerine getirilmesinden sorumlu olan yetişkinlerin, toplumun ve Devlet’in çocuğa birinci önceliği vermesi ve çocuk’tan yana taraf olmasıyla ilgili bütün süreçlerin harekete geçirilmesine katkı vermek; yasaların çocuk hukuku ile uyumlu duruma getirilmesi çalışmalarına öncülük etmek; örgün ve yaygın eğitimde çocuk hakları kültürü öğretimi programları hazırlamak, çocuk hak ihlallerini izlemek; çocuklarla ilgili bütün konularda toplumsal bilinç ve davranış geliştirmek Çocuk Hakları Okulu’nun kuruluş amacıdır.

Kuruluş Tarihi         Kasım 1991
Çocuk Özne İçin Yaklaşım

0-18 yaş grubu çocuklara örgün ve yaygın eğitim çerçevesinde çocuk hakları kültürünün öğretilmesi amacıyla eğitim programları yanında sesli, görüntülü, basılı yayınların hazırlanması.

Yetişkinlere Yönelik Yaklaşım      

Anneye babaya, öğretmene ve bütün yetişkinlere çocuk hakları kültürü bilgisi ve davranışı kazandırmak amacıyla eğitim programları yanında sesli, görüntülü, basılı yayınların hazırlanması.

Eğitim Modeli Yaklaşımı
  • Sunuma dayalı dersler
  • Çocuğa, anne-babaya, öğretmenlere yönelik seminerler
  • Atölye çalışmaları
  • Çalıştay ve uygulamalı eğitim programları
  • Sanal ortamlarda etkileşimli eğitim programları
  • Alo Çocuk Hakları Hattı
Birimleri

İçerik Belirleme

I          Örgün Eğitim Birimi
II         Yaygın Eğitim Birimi
III       Program Geliştirme Birimi
IV       Araştırma ve Geliştirme Birimi
V         Hizmet Projesi Geliştirme Birimi
VI       Eğitim Projesi Geliştirme Birimi
VII      Araştırma Projesi Geliştirme Birimi
VIII    Çocuk Hakları İhlallerini İzleme Birimi
IX       Sesli, Görüntülü, Basılı Yayın Geliştirme Birimi

Çocuk Hakları Okulu Danışma Kurulu

Av. Ahmethan Yılmaz, Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu, Prof. Dr. Aydın Gülan, Av. Betül Onursal, Prof. Dr. Emine Akyüz, Prof. Dr. Esin Küntay, Av. Fahri Safa Küpçü, (Prof.Dr. İbrahim Canan), Prof. Dr. İsmail Doğan, Doç. Dr. Kemal İnal, Dr. Memduh Cemil Şirin, Kürşat Bumin, Prof. Dr. İbrahim Cılga, (Av. Mevlâna İdris Zengin), Mustafa Ruhi Şirin, Doç. Dr. Müslüm Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Prof. Dr. Oğuz Polat, Dr. Özcan Kars, Dr. Selçuk Abdullah Evliyaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Tanzer Gezer.

Adres ve İletişim Bilgileri

Çocuk Vakfı Kültür Evi Zafer Sokağı No 17 34371 Nişantaşı / İstanbul

Telefon : 0 212 240 41 96 – 0 212 240 23 83

Belgegeçer : 0212 230 01 25

E-Posta : cocukhaklariokulu@cocukvakfi.org.tr – cocukvakfi@hotmail.com

Web Sitesi : www.cocukvakfi.org.tr

Umut var… Ve hep olacak!.

Scroll Up