Çocuk Edebiyatı Okulu

Berk Öztürk

Tanıtım

Kuruluş Gerekçesi

Bir ülkede okur yetiştirmenin temel ölçütü ana dil öğretimidir. Ana dil öğretiminin en etkili kaynağı ise çocuk edebiyatıdır.

Türkiye ana dili öğretiminde önemli birikime sahip bir ülke. Okuma-yazma alışkanlığı kazandırma başarısı açısından da dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda. Buna karşın okur yetiştiremeyen bir ülke durumunda. Neden? Kısaca dört neden sıralanabilir: Türkçe ve edebiyat öğretiminin amacı ve işlevi okur yetiştirmekten yoksundur, bir.

Okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe ve orta öğretim düzeyinde çocuk ve ilk gençlik kitaplarından yararlanma anlayışı gelişmemiştir, iki.

Türkiye’nin ülke ölçekli okuma alışkanlığı kazandırma öngörüsü yoktur, üç.

Türkiye, iletişim ortamı kuşatması karşısında yazı kültürü ve görsel kültür birbirine karşı değil, birbirini tamamlayıcı yönde değerlendiren eğitimbilim ve iletişim kuramlarından yararlanarak okuyan toplum ülküsünü gerçekleştirme idealini ortaya koyamamıştır, dört.

Neden? Türkiye’nin okuma alışkanlığı gerçeği okumama alışkanlığı gerçeğidir. Çünkü Türkiye’de okuma alışkanlığı sorununun sahibi yoktur.

Okuyan Türkiye köklü ve kalıcı kültür politikasıyla gerçekleşebilir. Türkiye’nin okuyan bir topluma dönüşmesi için ise iki ana sorunun sorulması gerekir: Bir: Neden okumuyoruz? İki: Okuyan bir toplum hâline nasıl gelebiliriz? Bu soruların cevabı ise kitaba ve okumaya yönelik bir zihniyet değişimini amaçlamadıkça bireyin ve toplumun dönüşümü ertelenmiş olacaktır.

Çocuk Vakfı’nın öncelikli kuruluş amaçlarından biri de çocuklara okuma alışkanlığı kültürü kazandırmaktır. Çocuğun temel yararı doğrultusunda gelişme hakkının gerçekleşmesi nitelikli eğitimle mümkündür. Bebeklik döneminden başlayarak çocukluğun bütün evrelerinde dil, bilişsel, kişilik gelişimi yanında sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimi biçimlendiren temel beslenme kaynağı ise hiç kuşkusuz edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli çocuk kitaplarıdır. Okuma becerisi kazanmış, okuma ilgileri gelişmiş, duyarlı, okuduğunu anlayan, seçici, okuduğu üzerinde düşünen, önyargısız, eleştirel okuma yapabilen kuşaklar yetiştirme çabası anne-babanın, örgün ve yaygın eğitimin, toplumun ve Devlet’in ortak görevi olmadıkça okuma-yazma düzeyinde bir toplum görüntüsü devam edecektir.

Kuruluş Amacı             

Okuma alışkanlığı becerisi kazanmış bireyler yetiştirmek amacıyla okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünün yaygınlaştırılması için,

örgün ve yaygın eğitimde edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli kitaplardan yararlanılması yönünde bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi;

sesli, görüntülü ve basılı yayın yanında çocuğa, anne-babaya ve öğretmene yönelik kılavuz kitaplar, dergiler ve raporların hazırlanması ve yayımlanması;

çağdaş okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak amacıyla yazar, çizer ve yayıncıları özendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi;

çeviri çocuk edebiyatı sorunlarının çözümüne katkı verilmesi;

Türk okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatının dünya dillerine çevrilmesi için proje hazırlanması ve yürütülmesi;

şehir ve ülke ölçekli sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri, okuma alışkanlığı programları ve etkinlikleri düzenlenmesi;

okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünün bütün bileşenlerine yönelik atölye çalışmaları, seminer, sergi, fuar,  kurultay, ulusal ve uluslar arası kongre düzenlenmesi;

Bebek, Okul Öncesi, Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Kütüphanesi’nin ( ihtisas kütüphanesi ) ve ile resimli Çocuk Kitapları Müzesi’nin kurulması Çocuk Vakfı  Çocuk Edebiyatı Okulu’nun öncelikli kuruluş amacıdır.

Kuruluş Tarihi        Nisan 1991

Birimleri

İçerik Belirleme

I    Program Hazırlama  Birimi

II   Araştırma ve Geliştirme Birimi

III  Eğitim Projesi Geliştirme Birimi

IV   Araştırma Projesi Geliştirme Birimi

V    Örgün Eğitim Birimi

VI   Yaygın Eğitim Birimi

VII  Medya Birimi

Faaliyet Konuları

a) Çocuklar için

 • Atölye çalışmaları
 • Çalıştaylar
 • Okuma programı uygulamaları
 • Yazar, çizer buluşmaları
 • Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürü dergisi

b) Yetişkinler İçin

 • Anne-babalara yönelik okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik gelişim evreleri çerçevesinde bilgilendirici seminerler
 • Öğretmenlere yönelik (okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe, orta öğretim) seminerler
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünü tanıtıcı yayınlar (broşür-katalog, kılavuz kitap)

c) Yazar ve Çizerler İçin

 • Bebek, okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürünü çocuk ve yetişkinlere tanıtıcı yayınlar 
Uygulama Modeli

Çocuğa yönelik

 • Sunuma dayalı dersler
 • Atölye çalışmaları
 • Çocuklar için yazı ve metin resimleme etkinlikleri
 • Okullarda öğrenci-yazar-çizer buluşmaları
 • Aile, okul, kütüphane ortamlarında okuma programı uygulamaları
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik ihtisas fuarları ve kültürel etkinlikler
 • Sanal ortamlarda okuma alışkanlığı kültürünü özendirici tanıtıcı sesli ve görüntülü çalışmalar

Gündemdeki Etkinlikler

 • Okuma Kültürü Programı
 • Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik kültürü seminerleri
 • Çalıştay ve uygulamalı eğitim programları
 • I. Türkiye Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Kongresi)
 • I. Türkiye Okuma Kültürü Kongresi
Çocuk Edebiyatı Okulu

Danışma Kurulu

Adnan Ay, Ahmet Efe, Aytül Akal, Prof. Dr. Alev Sınar, Ayşe İnan Alican,Ayşegül Sözen Dağ ,Betül Tarıman, Doç. Dr. Beyhan Kanter, ( Cahit Uçuk ), Doç. Dr. Burcu Tümer Öztürk, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Cahit Kavcar, ( Cahit Zarifoğlu ), Çiğdem Sezer, Emel Kehri, Yrd. Doç. Dr. Ender Dandul, Ersin Şahin, Fatih Erdoğan, ( Fazıl Hüsnü Dağlarca) , Ferit Avcı, F. Füsun İyicil, Gökhan Akçiçek, Gülten Dayıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız, Doç. Dr. Hikmet Asutay, Doç. Dr. İbrahim Kıbrıs, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. İsmail Kaya, Mavisel Yener, Prof. Dr. Medine Sivri, Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Mehmet Güler, Dr. Meral Kaya, (Mevlâna İdris Zengin), Miyase Sertbarut, Mustafa Delioğlu, Mustafa Ökkeş Evren, Mükremin Seçim, Prof.Dr. Nazan Erkmen, Necdet Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş, Prof. Dr. Nilüfer Tuncer, Nurten Deliorman, Dr. Oğuzhan Yılmaz, Osman Kehri, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Serap Deliorman, Sibel Demirtaş, Soner Hizarcı, Dr. Şehnaz Aliş, Şeref Bilsel, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel, Prof. Dr. Vefa Taşdelen, Vural Kaya, Yalvaç Ural, Dr. Yasemin Baki, Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar, Yunus Bekir Yurdakul, Doç. Dr. Zeki Gürel.

Adres ve İletişim Bilgileri

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi

Zafer Sokağı No: 17 34371 Nişantaşı / İstanbul

Telefon: 0 212 240 41 96 – 240 23 83

Belgegeçer: 0 212 230 01 25

Elektronik Posta: cocukedebiyatiokulu@cocukvakfi.org.tr cocukvakfi@hotmail.com

Web Sitesi: www.cocukvakfi.org.tr

İyi Edebiyat Önce Çocukların Hakkıdır…

Scroll Up