Çocuk Akademisi

Betül Akzambaklar

Mali Kaynakları

Mali Kaynakları
  • Çocuk Vakfı’nın sağlayacağı fiziki mekâninsan kaynağı ve mali destek
  • Seminer, sempozyum, kongre ve kurultay paydaşlarının katkıları
  • Hizmet, eğitim, araştırma projelerin gelir kaynakları
  • Danışmanlık hizmetleri
  • Gönüllülerin önerisi ve desteği ile gerçekleşen çalışmalar
  • Aynî ve nakti bağışlar
Scroll Up