Çocuk Akademisi

Gamza Baltaş

Eğitim Modelleri

Eğitim Modelleri
  • Sunum merkezli dersler
  • Çocuğa ve yetişkine yönelik seminerler
  • Atölye çalışmaları
  • Çalıştay ve uygulama programları
  • Tatil dönemi uygulamalı eğitim kampları
  • Uygulamalı bilim ve araştırma merkezi programları
  • Uygulamalı sanat ve araştırma merkezi programları
  • Sanal ortamda interaktif eğitim programları
Çocuk Özne İçin Yaklaşım
Çocuğun gelişim hakkı çerçevesinde yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeye dayalı, merak uyandırma, soru sorma ve sorun çözme becerisi kazandırıcı, sanatın ve bilimin duygu, yaratıcılık ve yetenekleri geliştirici boyutu dikkate alınarak serbest zamanlı zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış programlarla çocukların bilim ve sanat okuryazarlığı öğrenmelerine, okul başarısı ile hayat başarısı arasında uyum sağlanmasına yardımcı eğitim ortamları hazırlanır.
I.  Eğitim programları çocukların büyüme ve gelişme evreleri dikkate alınarak program geliştirme, çocuk gelişimi, ölçme ve değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanır, uygulanır, izlenir ve sonuçlanır.
II.  Programların uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversitelerle işbirliği yapılır.
a)  Bilim, sanat ve spor merkezli çalışmalarda zekâ ve yetenek tanılamasına göre kümeler belirlenir.
b)  Üstün yetenekliler için farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş, esnek özel programlar uygulanır.
c)  Engelli gruplara yönelik programlar (görme, işitme, konuşma, zihinsel vd) uzman öğreticiler tarafından düzenlenir.
 
Yetişkinlere Yönelik Yaklaşım
Çocuğu tanıma ve anlama, çocuk hakları kültürü kazandırma, ihmal ve istismar türlerinde bilinç ve davranış geliştirme, çocukla ilgili sorunları çözme yeteneği kazandırıcı sosyal ve kültürel eğitim programlarına öncelik verilir.
Scroll Up