Çocuğa ve Haklarına Saygı

Çocuk Vakfı, ancak kuruluş amacına ve temel ölçüt, ilke ve çocuk anlayışına uygun olmak kaydıyla, “gönüllü maddi destek” kabul eder.

Çocuk Vakfı, yurt dışından bağış kabul etmez.

Bağışların Kabulü

Dünyaya gelen hiçbir çocuk için dil, ırk, cinsiyet, inanç ayrımı yapılamayacağı gibi, zekâ ve yetenek ayrımı da yapılamaz. Çocukla ilgili “yüzde yüz çocuk hakları anlayışı”nda adalet, iyilik ve hak temelli yaklaşım eksiksiz ve “ama”sız şekilde uygulanır.

Çocuk Vakfı, ancak kuruluş amacına ve temel ölçüt, ilke ve çocuk anlayışına uygun olma kaydıyla, ‘gönüllü maddi destek’ kabul eder. (Çocuk Vakfı Çocuk Bildirisi, Madde 14)

Çocuk Vakfı, amacı ve çocuk anlayışıyla örtüşmeyen ve çocuğun yararının önceliğine uygun olmayan hiçbir bağışı kabul etmez.

Scroll Up