Tanıtım

KARAGÖZ VE KUKLA OKULU

Kuruluş Gerekçesi
Medeniyetin güzellik anlayışı ve düşüncesi sanatla gerçekleşir.Medeniyet evrenimizde gelişen sanatlar insanın varlık karşısında kendini anlamlandırması tasavvuruna dayanır. Olağan ile olağanüstü, gerçek ile hayâl iç içedir sanatlarımızda. İnsan, dünyayı algılama süreçlerinde bir yandan dışa açılırken öte yandan içe bakmayı öğrenir. Bu yönüyle insan, sanat dürbünü ile hem dışa hem de kendi iç dünyasına yönelirken varoluşuyla ilgili anlamlandırma eşiklerine de yaklaşmış olur.

Medeniyet coğrafyalarımızda doğan, gelişen ve günümüze kadar varlığını sürdüren sanat türleri yanında modern çağa direnemeyen sanatlar da vardır. Bu sanatların kimi de unutulup gitmiştir. Geleneksel sanatlarımız içinde içerik ve biçim açısından kendini yenileyebilen türlerin arasında el kuklası, ortaoyunu, meddah yanında Karagöz geleneği direnmeyi sürdürmektedir. Kökü büyü ve gölgeye dayanan Karagöz sanatının çağlar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürebilmesi insana seslenebilme başarısında saklıdır. Modern çağda kolay erişilebilen sanal medya ortamına rağmen Karagöz’e ilginin sürmesinin nedeni ise insanın hayâle olan ihtiyacıdır. Bunun anlamı şudur: Kültür coğrafyalarımızda Karagöz ile Hacivat’ın hayâl perdede anlattığı hikâyeleri dinleyecek ve seyredecek ilgi azalsa da devam etmektedir.

Bir hayâl perde sanatı olan Karagöz sanatı günümüzde iki düzlemde varlığını sürdürmektedir. Tarih içinde gelişmiş hayâl perde ve otantik metin formu (kar-ı kadim gelenek) ile hayâl perdenin korunarak güncel konularda yazılmış metinlere dayalı (nev-i icad) gelenek. Otantik geleneği sürdüren çok az sayıda sanatkâr olmasına karşılık, son dönemde güncel konularda metin yazarak sanatını sürdüren yeni Karagöz sanatı kuşağından da söz edilebilir. Karagöz geleneğinin yaşaması için bu yeni kuşağın Karagöz sanatının varoluşunu sağlayan temel bilgileri kavraması kadar bu sanatı nasıl yenileyeceğini de öğrenmesi gerekmektedir. Bu öğrenim sürecinin iki önemli boyutu vardır: Hayâl perdenin arkasındaki boyut, bir. Hayâl perdenin önündeki boyut; iki.

Hayâl perdenin arkasındaki boyutta bu sanatın varoluşuyla ilgili (müzik, şiir, hikâye, tasvir, ışık, efekt, büyü, gölge, canlandırma) birikime ve bu sanatı yapma yeteneğine sahip olmadan bu geleneğin yenilenerek devamı mümkün değildir. Karagöz sanatının birinci boyutunu bu sanatın köklerine inerek kavramadıkça güncellenmesine yönelik çalışmalardan sonuç alınması ihtimali de yoktur. Hayâl perdenin önündeki boyut ise çağımızda seyircinin bu sanattan beklentileri ile de yakından ilgilidir. Seyircinin ilgi ve beklentilerinin azaldığı gerçeğini dikkate alarak, seyirciyi de çocuk ve yetişkin olarak iki gruba ayırmak gerekmektedir. Bu ayrım, Karagöz sanatı geleneğimizin çocuklara yönelik tarihi bir arka planı olmadığı gerçeğine aykırı değildir. Çocuk ve yetişkin ayrımı Karagöz sanatının çocuklara ve yetişkinlere yönelik içeriğinin yenilenmesi zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.

Karagöz ve kukla geleneğinin yaşaması bu sanatın turistik gösteri malzemesi olarak kullanılması ile de mümkün değildir. Kültürel mirasımızın önemli bir değeri olan Karagöz ve kukla sanatının kültürünü incelemek ve araştırmak, yaşayan ustalarının birikimini belgelemek, sanatçıların yetişmesine ortam hazırlamak, müzesinin kurulmasına öncülük etmek, yeni kuşaklarla buluşması için nitelikli örneklerin hazırlanmasını desteklemek, tiyatro ve geleneksel tiyatro ilişkisinin kurulmasını sağlamak kültürümüze karşı vefanın da gereğidir.

Çocuk Vakfı, Karagöz, kukla ve ortaoyunu türlerine yönelik ilk çalışmasını I. Ankara Kukla, Karagöz ve Ortaoyunu Festivali (Ağustos 1994) ile gerçekleştirmiştir. 1997 yılında ise Karagöz Sanatçımız Tacettin Diker’in Genel Sanat Yönetmenliği’nde Karagöz Okulu başlığı altında bir proje hazırlamış ve uygulamasını gerçekleştirmişti. Bu çalışmaları daha köklü atılımlara dönüştürmek için yeni çalışmaların öngörülmesi ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kuruluş Amacı 
Karagöz ve kukla sanatlarının öğretilmesi, sevdirilmesi, incelenmesi, araştırılması, geleneğine uygun biçimde yenilenmesi, geliştirilmesi ve yaşatılması için uygulamalı seminerler ve tasvir yapımı kursları düzenlenmesi, Karagöz ve kukla araştırmaları kütüphanesi ve müzesinin kurulması, yaşayan sanatçılarının desteklenmesi, Karagöz ve kukla kültürüyle ilgili sesli, görüntülü, basılı yayın yapılması, bu alanda özendirici yarışmalar ve etkinlikler düzenlenmesi ve ödüller verilmesi Karagöz ve Kukla Okulu’nun kuruluş amacıdır.

Kuruluş Tarihi Ekim 1994

Birimleri

 • Araştırma Geliştirme Birimi
 • Program Hazırlama Birimi
 • Karagöz ve Kukla Kütüphanesi Kurulması Birimi
 • Karagöz ve Kukla Müzesi Kurulması Birimi
 • Etkinlik Düzenleme Birimi
 • Sesli Görüntülü Basılı Yayın Birimi

Faaliyet Konuları

 • Karagöz ve kukla kültürü araştırmaları
 • Karagöz ve kukla edebiyatı uygulamalı seminerleri (çocuk ve yetişkinler için)
 • Tasvir yapımı kursları (çocuk ve yetişkinler için)
 • Karagöz müziği
 • Karagöz ve kukla kütüphanesi
 • Karagöz ve kukla arşivi
 • Yaşayan Karagöz ve kukla sanatçılarının belgelenmesi çalışmaları
 • Sesli, görüntülü, basılı yayın hazırlama
 • Özendirmeye yönelik yarışmalar ve ödüller
 • Ulusal ve uluslar arası etkinlikler

Danışma Kurulu

Ahmet Akçakaya, Alpay Ekler, (Etem Ruhi Üngör), (İhsan Dizdar),(Prof. Dr. Metin And), Metin Özlen, Mustafa Doğan Dikmen, Mustafa Mutlu, Mustafa Ruhi Şirin, Orhan Kurt, Rauf Altıntak, Şinasi Çelikkol, Tacettin Diker, Ünver Oral

Adres ve İletişim Bilgileri

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi
Zafer Sokağı No 17 34371 Nişantaşı / İstanbul
Telefon: 0 212 240 41 96 -240 23 83
Belgegeçer: 0 212 230 01 25

Web Sitesi: www.cocukvakfi.org.tr
Elektronik posta: karagözokulu@cocukvakfi.org.tr cocukvakfi@hotmail.com

Paylaş
 
digg friendfeed twitter