Çocuk Edebiyatı Okulu

Kuruluş gerekçesi

Bir ülkede okur yetiştirmenin temel ölçütü ana dil öğretimidir. Ana dil öğretiminin en etkili kaynağı ise çocuk edebiyatıdır.

Türkiye ana dili öğretiminde önemli birikime sahip bir ülke.Okuma-yazma alışkanlığı kazandırma başarısı açısından da dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda. Buna karşın okur yetiştiremeyen bir ülke durumunda. Neden ? Kısaca dört neden sıralanabilir: Türkçe ve edebiyat öğretiminin amacı ve işlevi okur yetiştirmekten yoksundur, bir.

Okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe ve orta öğretim düzeyinde çocuk ve ilkgençlik kitaplarından yararlanma anlayışı gelişmemiştir, iki.Türkiye’nin ülke ölçekli okuma alışkanlığı kazandırma öngörüsü yoktur, üç.  Türkiye, iletişim ortamı kuşatması karşısında yazı kültürü ve görsel kültür birbirine karşı değil, birbirini tamamlayıcı yönde değerlendiren eğitimbilim ve iletişim kuramlarından yararlanarak okuyan toplum ülküsünü gerçekleştirme idealini ortaya koyamamıştır, dört.

Neden ? Türkiye’nin okuma alışkanlığı gerçeği okumama alışkanlığı gerçeğidir. Çünkü Türkiye’de okuma alışkanlığı sorununun sahibi yoktur.

Okuyan Türkiye köklü ve kalıcı kültür politikasıyla gerçekleşebilir. Türkiye’nin okuyan bir topluma dönüşmesi için ise iki ana sorunun sorulması gerekir : Bir: Neden okumuyoruz ? İki: Okuyan bir toplum haline nasıl gelebiliriz ? Bu soruların cevabı ise kitaba ve okumaya yönelik bir zihniyet değişimini amaçlamadıkça bireyin ve toplumun dönüşümü ertelenmiş olacaktır.

Çocuk Vakfı’nın öncelikli kuruluş amaçlarından biri de çocuklara okuma alışkanlığı kültürü kazandırmaktır. Çocuğun temel yararı doğrultusunda gelişme hakkının gerçekleşmesi nitelikli eğitimle mümkündür. Bebeklik döneminden başlayarak çocukluğun bütün evrelerinde dil, bilişsel, kişilik gelişimi yanında sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimi biçimlendiren temel beslenme kaynağı ise hiç kuşkusuz edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli çocuk kitaplarıdır. Okuma becerisi kazanmış, okuma ilgileri gelişmiş, duyarlı, okuduğunu anlayan, seçici, okuduğu üzerinde düşünen, önyargısız, eleştirel okuma yapabilen kuşaklar yetiştirme çabası anne-babanın, örgün ve yaygın eğitimin, toplumun ve Devlet’in ortak görevi olmadıkça okuma-yazma düzeyinde bir toplum görüntüsü devam edecektir.

Kuruluş Amacı

Okuma alışkanlığı becerisi kazanmış bireyler yetiştirmek amacıyla okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik edebiyatı kültürünün yaygınlaştırılması için,örgün ve yaygın eğitimde edebiyat ve sanat değeri olan nitelikli kitaplardan yararlanılması yönünde bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi; sesli, görüntülü ve basılı yayın yanında çocuğa, anne-babaya ve öğretmene yönelik kılavuz kitaplar, dergiler ve raporların hazırlanması ve yayımlanması; çağdaş okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak amacıyla yazar, çizer ve yayıncıları özendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi; çeviri çocuk edebiyatı sorunlarının çözümüne katkı verilmesi; Türk okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik edebiyatının dünya dillerine çevrilmesi için proje hazırlanması ve yürütülmesi; şehir ve ülke ölçekli sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri, okuma alışkanlığı programları ve etkinlikleri düzenlenmesi;okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik edebiyatı kültürünün bütün bileşenlerine yönelik atölye çalışmaları, seminer, sergi, fuar,  kurultay, ulusal ve uluslar arası kongre düzenlenmesi;

Bebek, Okul Öncesi, Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kütüphanesi’nin
( ihtisas kütüphanesi ) ve arşivinin kurulması Çocuk Edebiyatı Okulu’nun kuruluş amacıdır.

Kuruluş Tarihi         Nisan 1991

Birimleri

İçerik Belirleme

I          Program Hazırlama  Birimi
II         Araştırma ve Geliştirme Birimi
III       Eğitim Projesi Geliştirme Birimi
IV       Araştırma Projesi Geliştirme Birimi
V         Örgün Eğitim Birimi
VI       Yaygın Eğitim Birimi
VII      Medya Birimi

Faaliyet Konuları

 • Çocuklar için
 • Atölye çalışmaları
 • Çalıştaylar
 • Okuma programı uygulamaları
 • Yazar, çizer buluşmaları
 • Çocuk ve ilkgençlik edebiyatı kültürü dergisi
 • Yetişkinler İçin
 • Anne-babalara yönelik okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik gelişim evreleri çerçevesinde bilgilendirici seminerler
 • Öğretmenlere yönelik ( okul öncesi, ilköğretim birinci ve ikinci kademe, orta öğretim ) seminerler
 • Okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik edebiyatı kültürünü tanıtıcı yayınlar

      ( broşür-katalog, kılavuz kitap )

c) Yazar ve Çizerler İçin

 • Bebek, okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik edebiyatı kültürünü çocuk ve yetişkinlere tanıtıcı yayınlar

Uygulama Modeli

Çocuğa yönelik

 • Sunuma dayalı dersler
 • Atölye çalışmaları
 • Çocuklar için yazı ve metin resimleme etkinlikleri
 • Okullarda öğrenci-yazar-çizer buluşmaları
 • Aile, okul, kütüphane ortamlarında okuma programı uygulamaları
 • Okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik ihtisas fuarları ve kültürel etkinlikler
 • Sanal ortamlarda okuma alışkanlığı kültürünü özendirici tanıtıcı sesli ve görüntülü çalışmalar

Yetişkine yönelik

 • Okul öncesi, çocuk ve ilkgençlik kültürü seminerleri
 • Çalıştay ve uygulamalı eğitim programları
 • Kongreler ( I. Türkiye Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kongresi )

Çocuk Edebiyatı Okulu
Danışma Kurulu

Adnan Ay, Ayla Çınaroğlu, Aytül Akal, Prof. Dr. Alev Sınar, Behiç Ak, Yrd. Doç. Dr. Beyhan Kanter, ( Cahit Uçuk ), Prof. Dr. Emel Kefeli, Emel Kehri, Ender Dandul, Fatih Erdoğan, ( Fazıl Hüsnü Dağlarca) , Ferit Avcı, F. Füsun İyicil, Gülten Dayıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kıbrıs, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. İsmail Kaya, Dr. Meral Kaya, Mavisel Yener, Mevlâna İdris Zengin, Mustafa Delioğlu, Mustafa Ruhi Şirin, Prof.Dr. Nazan Erkmen, Necdet Yılmaz, Nilay Yılmaz, Prof. Dr. Nilüfer Tuncer, Osman Kehri, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Sevim Ak, Sibel Demirtaş, Dr. Şehnaz Aliş, Doç. Dr. Tacettin Şimşek, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel, Yalvaç Ural, Doç. Dr. Zeki Gürel.

Adres ve İletişim Bilgileri

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi

Zafer Sokağı No 17 34371 Nişantaşı / İstanbul
Telefon 0 212 240 41 96 - 0 212 240 23 83
Belgegeçer 0 212 230 01 25
Elektronik Posta cocukedebiyatiokulu@cocukvakfi.org.tr cocukvakfi@hotmail.com
Web Sitesi www.cocukvakfi.org.tr

İyi Edebiyat Önce Çocukların Hakkıdır…
 

Paylaş
 
digg friendfeed twitter