Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı

Çocuk ve Medeniyet

ÇOCUK VAKFI

KÖY OKULLARI

SOSYAL VE KÜLTÜREL DESTEK PROGRAMI

GEREKÇE

Türkiye’de köylerin en önemli sorunu, köylerde yaşayanların tarım ve hayvancılıkla geçinemez duruma gelmiş olması ve işsizliktir. Dolayısıyla köy sosyolojisi çalışmalarının merkezinde işsizlik ve yoksulluk yer almaktadır. Göç ise bu yoksulluk sarmalının bir sonucudur. Türkiye’de köyde yaşayan nüfus yüzde 20’lere kadar düşmüştür.

Türkiye’de köy okulları geleneğini etkileyen en önemli etken göçtür. Köyden ilçe ve şehirlere göç nedeniyle iki köy gerçeği ortaya çıkmıştır: Göç sonrası ya köy okullarında öğrenim gören öğrenci sayısı azalmıştır. Ya da öğrencilerin merkez okullara taşınması nedeniyle köy okulları kapanmıştır. Açık kalan köy okullarında ise ağırlıklı olarak birleştirilmiş sınıf uygulaması sürdürülmektedir.

Türkiye’de köy okulları geleneği çözülme süreci içindedir. Köy okulları geleneği zayıflamış, neredeyse ortadan kalkacak duruma gelmiştir. 19 Millî Eğitim Şûrası’nın kararlarına rağmen köy okulları eğitimin en yoksun noktasıdır. Bütün bileşenleri ile köy okulları gerçeğiyle yüzleşinceye kadar, köy çocuklarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Çünkü, köy çocukları sosyal ve kültürel yoksunluk içinde büyüyor.

Her çocuk, içine doğduğu sosyal çevreye bakılmaksızın büyüme ve gelişme hakkına sahiptir. Unutulan köy çocuklarının gelişmelerine yardımcı olacak sosyal ve kültürel destek programlarına acil olarak ihtiyaç vardır.

Programın Amacı

Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı için iki amaç öngörülmüştür: Birinci amaç, köy okullarında okuyan yoksul öğrencilerin sağlık ve eğitimleri için gönüllülük çerçevesinde sosyal ve kültürel destek sağlamaktır.

Programın ikinci öncelikli amacı ise, nitelikli çocuk edebiyatı örnekleri ile okuma alışkanlığı ve edebiyat sevgisi kazandırmak, olarak belirlenmiştir.

Sosyal ve Kültürel Destek Konuları

Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler:

 

 1. Her köy okulu için bir çocuk hekimi gönüllü danışmanlık hizmeti verecek.
 2. Her köy okulu için deneyimli bir eğitim bilimci gönüllü danışmanlık yapacak.
 3. Her köy okulu için Çocuk Hakları alanında uzman bir gönüllü görevlendirilecek.
 4. Kalem, defter, silgi, boya kalemi, resim defteri, kalemtıraş ve gerekli eğitim materyali gönderilecek.
 5. Sınıf kitaplığı ve okul kütüphaneleri için çocuk edebiyatının nitelikli örnekleri temin edilecek.
 6. Köy okullarına kütüphane kurmak ve gerekli eğitim materyali göndermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.
 7. Gönüllü eğitimciler köy okullarını ziyaret edecek.
 8. Çocuk kitabı yazarlarının köy okullarında öğrencilerle buluşacağı; söyleşi ve okuma saati programları düzenlenecek.
 9. Çocuk kitabı çizerleri ve ressamlar köy okullarında çocuklarla resim atölyesi çalışmaları yapabilecek.
 10. Müzisyenlerle köy çocuklarının buluşmaları sağlanacak.
 11. Deneyimli öğretmenlerin köy öğretmenlerinin sorunlarıyla ilgilenmeleri amacıyla iletişim ağları kurulacak.
 12. İlçe ve şehirlerdeki okullarla ‘Kardeş Okul’ uygulaması yaygınlaştırılacak.
 13. Köy çocukları çocuk tiyatroları ile buluşturulacak.
 14. Köy okulları için kütüphane kurulmasına öncülük edilecek.
 15. Fotoğraf sanatçılarının köylerde ve okullarında çektiği fotoğraflar Çocuk Vakfı’nın sitesinde yer alacak ve sergiler açılacak.
 16. Türkiye genelinde köy çocuklarıyla ilçe ve şehirlerde yaşayan çocukların mektuplaşmaları sağlanacak.

Programa Nasıl Destek Verilecek

Köy çocukları için hazırlanan sosyal ve kültürel destek programına kişi, kurum ve kuruluşlar yanında, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları bağışta bulunabilecek. Kişi, kurum ve kuruluşlar 81 il ve 919 ilçenin köy okullarından birini ya da birkaçını seçebilecek. Bağışların köy ilkokulu ve ortaokullarında okuyan öğrenci sayısına göre gönderilmesi için işbirliği sağlanacak. Köy okullarından birinde kütüphane kurmak, eğitim materyali göndermek ya da okulların onarımı için destek vermek isteyenler de okullarla iletişim kurabilecek.

Çocuk Vakfı aracılığı ile köy okullarına sosyal ve kültürel destek vermek ve bağışta bulunmak isteyenlerin Vakıfla iletişim kurması gerekecek.

Kitap ve Eğitim Materyalinin Gönderileceği Köy Okulları

Kalem, resim kalemi, kalemtıraş, defter, resim defteri, ilkokul ve ortaokul düzeyi çocuklar için nitelikli çocuk edebiyatı örnekleri ve eğitim materyallerinin gönderileceği köy okulları Çocuk Vakfı’na başvuran okulların ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek.

MNG Kargo’nun Öncülüğünde

Çocuk Vakfı, sosyal ve kültürel desteğin gönderilmesi için MNG Kargo’nun sağladığı imkânla kargo gönderimleri için gerekli iletişimi organize edecek.

Köy Okullarına Sosyal ve Kültürel Destek Programı yardım toplama veya bir kampanya değildir. Çocuk Vakfı’nın 25 yıldır Çocuk Gönüllüleriyle sürdürdüğü sosyal ve kültürel destek çalışmalarının devamıdır. Vakfın ortaya koyduğu bu amacı benimseyenler satın alacakları eğitim materyalini makbuz karşılığı Vakfa teslim edebileceği gibi, Vakfın satın alacağı eğitim materyali için de bağışta bulunabilecekler.

Programın Uygulama Süresi

Köy okullarında okuyan öğrencilere sosyal ve kültürel destek programı Mart 2015’te başlayacak ve Vakfın desteği başta olmak üzere, yılsonuna kadar devam edecek. Kişi, kurum ve kuruluşların gönüllü desteği devam ettikçe de sürdürülecek.

pdf KÖY OKULLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL DESTEK PROGRAMI
doc Basın Bülteni 7 Ekim 2015
Paylaş
 
digg friendfeed twitter